Living Land: aicinām piedalīties ES kopējās lauksaimniecības politikas apspriešanā!

20.04.2017

Līdz 2. maijam turpinās Eiropas Komisijas sabiedriskā apspriešana par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni. Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus, kuriem rūp dabas daudzveidības saglabāšana lauku ainavā, aizpildīt sabiedriskās apspriešanas anketu Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_lv .

Lai palīdzētu aizpildīt anketu, mēs esam sagatavojuši ieteicamās atbildes, kā galveno vadmotīvu izvēloties bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu: https://www.living-land.org/s/Recommended-consultation-responses-Latvian-v3.docx

Latvijas Dabas fonds atbalsta BirdLife Europe & Central Asia, Eiropas Vides biroja (European Environmental Bureau (EEB)) un WWF EU sagatavoto vīziju par nākotnes kopējo lauksaimniecības politiku – par gudrāku pārtikas un lauksaimniecības sistēmu Eiropā, kas būtu ne tikai ilgtspējīgāka, bet arī veselīgāka un godīgāka visiem – sniedzot lielākus ieguvumus gan cilvēkiem, tajā skaitā zemniekiem, gan dabai un nodrošinātu mūsu rītdienu gan tuvākā, gan tālākā nākotnē.

Atbalstot šo vīziju, mēs uzskatām, ka KLP ir jābūt:

  • GODĪGAI – lauksaimniekiem un lauku kopienām.
  • ILGTSPĒJĪGAI – par tīru gaisu un ūdeni, veselīgu augsni, un dzīvotspējīgām savvaļas augu un dzīvnieku populācijām.
  • VESELĪGAI – par labu pārtiku un labklājību visiem cilvēkiem.
  • ATBILDĪGAI VISAS PASAULES PRIEKŠĀ – par planētas klimatu un ilgtspējīgu attīstību visā pasaulē.

Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus atbalstīt šo vīziju, pievienojoties kampaņai Living Land tīmekļa vietnē https://www.living-land.org/latvian/.