Latvijas Dabas fonds pievienojas PAN-EUROPE iniciatīvai par pesticīdu uzskaites sistēmas pilnveidošanu

26.02.2022

Latvijas Dabas fonds ir parakstījis starptautiskās organizācijas PAN-Europe iniciētu atklāto vēstuli Eiropas Savienības augstākajām amatpersonām par pesticīdu uzskaites datu sistēmas pilnveidošanu.

Vēstulē dabas aizsardzības un sabiedrības veselības organizācijas, biškopju asociācijas, bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas, Eiropas Bioloģiskās lauksaimniecības ķēdes asociācija, Eiropas Dzeramā ūdens un notekūdeņu pakalpojumu asociācija, kā arī Eiropas Pilsoņu iniciatīva “Glābiet bites un lauksaimniekus” pauž bažas par plānoto lauksaimniecības datu ieguves reformu, jo īpaši attiecībā uz pesticīdiem un citām lauksaimniecībā izmantotām toksiskām vielām. Minētās organizācijas aicina nodrošināt ikgadēju pesticīdu uzskaiti, kas ir pieejama elektroniskā datu bāzē. Tas ir nepieciešams, lai varētu aprēķināt un sekot līdzi pesticīdu lietošanas apjomiem un plānotajam samazināšanas progresam.  Ar pilnu vēstules saturu var iepazīties šeit.

Latvijas Dabas fonds uzsver, ka vides organizācijas jau sen ir norādījušas, ka iedzīvotājiem ir jābūt brīvi pieejamai informācijai par pesticīdu izmantošanu. Līdz šim atbildīgās iestādes Latvijā šo informāciju ir turējušas plašākai sabiedrībai nepieejamu, aizbildinoties ar “komercnoslēpumu”. Taču iedzīvotājiem ir jābūt brīvai piekļuvei informācijai, kas ir saistīta gan ar viņu veselību, gan vides kvalitāti. Precīza informācija par izmantotajiem pesticīdiem ļaus objektīvi vērtēt arī to ietekmi uz dabu – pētījumi rāda, ka, pateicoties moderno pesticīdu salīdzinošajai efektivitātei, ir būtiski pieaugusi arī to negatīvā ietekme uz dabas daudzveidību.