Vairāk nekā 130 pilsoniskās organizācijas pieprasa Eiropas lauksaimniecības politikas reformu

06.03.2017

Šodien vairāk nekā 130 pilsoņu grupas – vides organizācijas, bioloģiskie lauksaimnieki, zemnieki, ilgstpējīgas mežsaismniecības atbalstītāji, veselības organizācijas, dzīvnieku labklājības organizācijas, kā arī patērētāju tiesību, godīgās tirdzniecības, kultūras mantojuma un lauku attīstības organizācijas, patērētāju kooperatīvi, ilgtspējīga tūrisma asociācijas un citas no 25 Eiropas valstīm aicina ES līderus veikt radikālas reformas kopējā lauksaimniecības politikā.

Aicinājums tiek adresēts lauksaimniecības ministriem, kuri šodien tiekas Briselē, lai apspriestu ES Kopējo Lauksaimniecības politiku (KLP) [1]. Tāpat Eiropas komisija ir sākusi KLP nākotnes publisko apspriešanu [2].

Visas organizācijas ir sagatavojušas kopīgu uzsaukumu “Laba pārtika, laba lauksaimniecība – tagad!” [3], kurā pauž uzskatu, ka pašreizējā pārtikas un lauksaimniecības sistēma nedarbojas, jo tā atbalsta industriālo lauksaimniecību, un tāpēc aicina veikt fundamentālu Eiropas lauksaimniecības politikas reformu [4]. Šāda reforma ir steidzami nepieciešama, lai pārietu uz tādu pārtikas un lauksaimniecības sistēmu, kas veido godīgas un daudzveidīgas pārtikas un lauksaimniecības ekonomikas, kā arī respektē vidi un dzīvnieku labklājību, domā par cilvēku veselību un darbojas atbildīgi [4].

Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība atklātā vēstulē aicina Latvijas Zemkopības ministru Jāni Dūklavu iestāties par patiesi ilgtspējīgas politikas izveidi, kas nodrošinās veselīgas pārtikas ražošanu harmonijā ar mūsu dabu. 

Sabiedriskās aptaujas par Kopējās lauksaimniecības politikas modernizāciju un vienkāršošanu ieteicamās atbildes.

Eiropas Komisijas tiešsaistes aptauja par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizāciju un vienkāršošanu ir atvērta no 2017. gada 2. februāra līdz 2. maijam. Savu viedokli jūs varat paust sabiedriskās aptaujas tīmekļa vietnē.

Aicinām indivīdus un organizācijas, kas pārstāv dažādām nozares, piedalīties aptaujā un pateikt Eiropas līderiem, ka KLP ir cietusi neveiksmi, un ka mums ir vajadzīga ilgtspējīga pārtikas un lauksaimniecības sistēma. Šī ir ļoti nozīmīga iespēja likt lēmumu pieņēmējiem sadzirdēt iedzīvotāju balsi un ietekmēt turpmākos tiesību aktus.

Aptaujas anketā ir gan slēgti jautājumu, kur jāizvēlas no piedāvātajām atbildēm, gan arī atvērti jautājumi. Lai palīdzētu jums, mēs esam sagatavojuši ieteicamās atbildes uz aptaujas jautājumiem kā arī snieguši šo atbilžu pamatojumu. Jūs varat brīvi izmantot mūsu ieteikumus pilnībā vai arī izmantot tos kā iedvesmu savām atbildēm.

Materiāls sagatavots, izmantojot kampaņas “living land” materiālus. Vairāk par kampaņu angļu valodā iespējams lasīt šeit: https://www.living-land.org/

ATSAUCES

[1] Lauksaimniecības un Zivsaimniecības padomes dienaskārtība, 6. marts, 2017.

[2] Eiropas Komisijas sabiedriskā apspriešana “Par KLP modernizēšanu un vienkāršošanu”, kas sākās 2. februārī un turpināsies līdz 2017. gada 2. maijam.

[3] Uzsaukums: https://www.living-land.org/blog/2017/3/6/good-food-good-farming-now

[4] Būtiskās problēmas, kas saistītas ar pārtikas un lauksaimniecības sistēmu ES: