Latvijas Dabas fonda “Zaļais barometrs” izvērtējis partiju solījumus vides un dabas jomā

26.09.2018

Gaidot 13. Saeimas vēlēšanas, šī gada martā Latvijas Dabas fonds sāka iniciatīvu “Zaļais barometrs”, kuras mērķis bija aicināt politiskās partijas savās programmās ņemt vērā ilgtspējas principu, kā arī iekļaut rīcības punktus, lai risinātu aktuālos jautājumus vides un dabas jomā Latvijā. Šobrīd ir izvērtētas uz 13. Saeimu pretendējošo politisko partiju un partiju apvienību programmas un politiskie spēki sarindoti uz “zaļuma skalas”.

Vērtējums rāda, ka Latvijā šobrīd ir divas partijas – “Progresīvie” un “Attīstībai/Par!”, kuras ļoti nopietni ņēmušas vērā vides jautājumus un integrējušas tos savās programmās, turklāt ne tikai atsevišķā vides sadaļā, bet arī valsts attīstības vīzijās kopumā. Vides līderiem seko divas partiju apvienības – “Zaļo un Zemnieku savienība” un “Nacionālā apvienība”, kuru programmās arī atrodami konkrēti priekšlikumi vides un dabas jomās – jo tieši par tām abi politiskie spēki ir bijuši atbildīgi 12. Saeimas laikā. Savukārt pārējās vērtētās partijas vidi un dabu pieminējušas ļoti lakoniski vai arī vispār nav iekļāvušas savās programmās.

Inga Račinska, Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja komentē: “Ja skatāmies uz “Zaļā barometra” rezultātiem no pozitīvās puses, tad ir prieks, ka partiju priekšvēlēšanu programmās vispār tiek pieminēti vides un dabas jautājumi, un šīs ir pirmās vēlēšanas, kurās tie ir salīdzinoši lielā īpatsvarā. Vislielākais prieks par to, ka minēti arī konkrēti darbi un uzdevumi, ne tikai vispārīgas frāzes. Līdz ar to varam teikt, ka vides un dabas jautājumi sāk ieņemt vietu politiskajā dienaskārtībā. Tajā pašā laikā programmās ir arī daudzi uzstādījumi, kuri nav viennozīmīgi un rada vairāk jautājumus, nekā atbildes – tā, piemēram, bieži tiek piesaukta vides aizsardzības un ekonomisko interešu sabalansēšana, taču kas tieši ar to ir domāts? Diemžēl ir arī partijas, kuru skatījums uz dabu un tās resursiem ir apbēdinoši īstermiņa, un kas skaidri pateikušas, ka dabu sargājam par daudz, neiedziļinoties tajā, ka daba ir cilvēka labklājības uz uzņēmējdarbības pamats.

Interesanta iezīme – gandrīz visas politiskās partijas, kuru programmas analizējām, pauž atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai, ja pat nekas cits par vides nozari nav teikts. Vai bioloģiskie lauksaimnieki piedzīvos nebijušu uzplaukumu vai arī šis ir bijis tikai ērts zaļo jautājumu nosegšanas veids, redzēsim pēc vēlēšanām.”

Latvijas Dabas fonds aicina ikkatru Latvijas pilsoni domāt līdzi, aktīvi piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās un izmantot savu iespēju ietekmēt dzīvi valstī, kā arī pieņemt savu lēmumu izsvērti un pārdomāti, ņemot vērā arī partiju pozīcijas vides un dabas jautājumos.

Kā tika veikts partiju izvērtējums?

Latvijas Dabas fonds (LDF) Zaļā barometra izvērtējumā iekļāva 10 politiskās partijas – tās, kuras 2018. gada martā bija pārstāvētas Latvijas parlamentā, kā arī jaunās partijas, kuras pirms vēlēšanām aktīvi pieteikušas sevi politiskajā arēnā. Šīm partijām 2018. gada pavasarī tika izsūtīts LDF priekšlikums par nepieciešamajām darbībām vides un dabas jomā, kā arī aicinājums uz klātienes tikšanos. Uz aicinājumu tikties atsaucās sešas partijas – “Attīstībai/Par!”, “Progresīvie”, “Nacionālā apvienība”, “Jaunā Konservatīvā partija”, “No Sirds Latvijai” un “Kam Pieder Valsts?”.

Lai novērtētu partijas pozīciju uz “zaļuma skalas”, tika veikta partiju 4000 zīmju programmu analīze, kā arī publiski pieejamo pilno programmu analīze. Partiju programmas tika vērtētas, salīdzinot tās ar LDF uzstādījumiem vides un dabas jomā, atsevišķi izvērtējot katru jautājumu. Ja partijas programmā bija iekļauts kāds no “Zaļā barometra” izvirzītajiem jautājumiem, tad vērtējumā tika piešķirts viens punkts. Ja jautājums bija pieminēts, bet neskaidri, vai arī tas bija netieši izsecināms no citiem partijas uzstādījumiem, vērtējumā tika piešķirti 0.5 punkti. Maksimālais iegūstamais punktu skaits – 17.

LDF eksperti arī izvērtēja partiju paustos viedokļus publiskajās debatēs par lauksaimniecību, mežsaimniecību un zivsaimniecību, kā arī vidi. Jāatzīst, ka vērtējumu apgrūtināja atšķirības starp publiskās debatēs pausto informāciju un partiju programmās pausto vīziju, kas sīkāk izklāstīts partiju aprakstošajā izvērtējumā.

“Zaļā barometra” rezultātu kopsavilkums ir pieejams šeit.
Ar partiju izvērtējumu katrā “Zaļā Barometra” punktā var iepazīties šeit.
Partiju aprakstošais izvērtējums pieejams šeit.
Latvijas Dabas fonda sagatavotais vides un dabas problēmu apraksts, kas tika izplatīts visām partijām pieejams šeit.