“Zaļais barometrs” novērtējis pašvaldību kandidātu piedāvājumu – tikai 28 sarakstiem var dot zaļu vērtējumu

25.05.2021

Latvijas vides organizācijas projekta “Zaļais barometrs” ietvaros ir veikušas pašvaldību kandidātu sarakstu vērtējumu, aplūkojot to piedāvājumu un mērķus vides, dabas un klimata jomā. Tikai 28 saraksti ir vērtējami kā samērā zaļi, jo tie saņēmuši pusi vai vairāk no maksimālā iespējamā vērtējuma. Ja klimata un vides kvalitātes mērķu sasniegšana bieži vien sasaucas ar pašvaldību nospraustajiem mērķiem, tad dabas vērtību saglabāšana ir palikusi novārtā, taču liela daļa pašvaldību kandidātu ir apņēmības pilni atbalstīt bioloģisko lauksaimniecību un zaļo iepirkumu. Aicinām iepazīties ar sava novada sarakstu iegūtajiem “zaļajiem punktiem” http://www.zalais-barometrs.lv/lv/pasvaldibu-velesanu-izvertejums-2021 un piedalīties pašvaldību vēlēšanās, veicot informētu izvēli.

“Pašvaldību rīcībā ir instrumenti, kas vistiešākajā veidā ietekmē cilvēku dzīvi, uzņēmējdarbības attīstību reģionos un arī klimatu un dabu, apkārtējo vidi kopumā. Lēmumi un izvēles par teritorijas attīstības plānošanu, ekonomisko un sociālo iniciatīvu atbalstu, rīcība īpašumu apsaimniekošanā var būt un var nebūt “zaļi” –  tas lielā mērā atkarīgs no katras pašvaldības. Laikā, kad visā Eiropas Savienībā notiek lielas pārmaiņas, lai īstenotu Zaļo kursu, mūsuprāt, svarīgi uzzināt no pašvaldību līderiem, ko nākamajā pilnvaru laikā plānojuši darīt, lai Zaļā kursa mērķus iemiesotu dzīvē,” stāsta projekta “Zaļais barometrs” partnera Pasaules Dabas Fonda direktors Latvijā Jānis Rozītis. 

Pašvaldību “Zaļā barometra” izvērtējums tika veikts, izveidojot aptaujas anketu, kas balstīta “Zaļā barometra” nospraustajos principos, kuri jāņem vērā politiskajos lēmumos – dabas daudzveidības saglabāšana, tīra vide un ilgtspējīga resursu izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana, horizontāli to integrējot visās nozarēs. “Zaļā barometra” jautājumi tika nosūtīti visiem 324 sarakstiem, kuri iesniegti pašvaldību vēlēšanām šī gada 5. jūnijā. Atbildes tika saņemtas no 155 sarakstiem. Līdz ar to vairāk nekā puse no sarakstu piedāvājuma šīm pašvaldību vēlēšanām “Zaļajā barometrā” netiek apskatīti.

Ja saraksta atbildēs pilnvērtīgi pausti vides, dabas un klimata mērķi un nostāja, tas saņēma divus punktus par atbildi, ja daļēji – tad vienu punktu. Ja saraksts atbildi nesniedza vai viedoklī manāmas pretrunas ar vides aizsardzības pamatprincipiem, tad 0 punktu. Maksimālais punktu skaits, ko varēja iegūt saraksts, bija 24.

Vairāk nekā pusi no iespējamā “zaļo” punktu skaita saņēmuši tikai 28 saraksti, daži no tiem ir tuvu lielākajam iespējamajam punktu skaitam. Par “zaļākajiem” sarakstiem var uzskatīt Ogres novada Kustības “Par!”, Smiltenes novada Progresīvo, Siguldas novada apvienoto Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Latvijas Reģionu Apvienības, Latvijas Zaļās partijas sarakstus, kā arī Tukuma novada Kustības “Par!” un Jaunās Konservatīvās partijas sarakstu.

“Zaļā barometra” vērtējumā līdzās punktu skaitam katram sarakstam sniegts arī tā piedāvājuma apkopojums dabas, vides un klimata jomā, ņemot vērā arī saraksta iesniegto programmu šīm vēlēšanām.

Lelde Eņģele, projekta “Zaļais barometrs” eksperte no Latvijas Dabas fonda norāda: “Lielākā daļa sarakstu sola rīkoties energoefektivitātes, siltumapgādes, notekūdeņu sistēmu, velo infrastruktūras un atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanai, tāpat arī jūtams atbalsts atjaunojamās enerģijas izmantošanai un elektroautomobiļu plašākai lietošanai, kas neapšaubāmi dos ieguldījumu Latvijas klimata un vides kvalitātes mērķu sasniegšanā. Diemžēl dabas vērtību saglabāšana joprojām ir palikusi dažāda veida infrastruktūras projektu, labiekārtošanas, “sakopšanas un sakārtošanas”, atpūtas iespēju un tūrisma veicināšanas ēnā. Tikai daži saraksti sola pievērsties arī dabas un ainavisko vērtību saglabāšanai, piemēram, izziņas taku veidošanai, ekotūrisma veicināšanai un dabai draudzīgai tūrisma plūsmas virzīšanai”.

“Visiem sarakstiem arī tika uzdots jautājums par atbalstu bioloģiskajai lauksaimniecībai un Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanai. Pozitīvi vērtējams, ka saraksti šīm rīcībām pauž atbalstu,” atzīst Eņģele.

Ar “Zaļā barometra” rezultātiem un sarakstu piedāvājumu var iepazīties: http://www.zalais-barometrs.lv/lv/pasvaldibu-velesanu-izvertejums-2021. Anketēšana notika no 29. aprīļa līdz 14. maijam.

Projektu “Zaļais barometrs” īsteno Latvijas ietekmīgākās vides nevalstiskās organizācijas - Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Dabas fonds, Zaļā brīvība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija un Pasaules Dabas Fonds. Iniciatīvas mērķis ir uzraudzīt un vērtēt politiskās norises saistībā ar dabas un vides jautājumiem.

Projektu ”Zaļais barometrs” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.