Vides NVO: Nākamās valdības deklarācijai jākļūst zaļākai

22.11.2018

Sagatavoti NVO ieteikumi topošās valdības darbiem vides un dabas aizsardzības jomā

Vairākas vides un dabas aizsardzības nevalstiskās organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Vides Aizsardzības klubs un Latvijas Makšķernieku asociācija – nosūtījušas 13. Saeimā ievēlētajiem politiķiem priekšlikumus darbiem vides un dabas aizsardzības jomā. Lai gan darāmā ir daudz vairāk, organizācijas ir vienojušās par pieciem būtiskākajiem uzdevumiem, kur risinājumu meklēšana šobrīd, ņemot vērā arī globālos izaicinājumus, ir visbūtiskākā.

“Eiropas Savienības politikā šodien vides problēmu risināšanai tiek pievērsta liela uzmanība. Plānojot nākamo ES daudzgadu budžeta rāmi, šiem jautājumiem arī tiek paredzēts lielāks finansējums. Uz nepieciešamību risināt vides problēmas regulāri norāda arī Eiropas Komisijas politiķi. Šis ir brīdis, kad arī Latvijai dabas un vides aizsardzība jāsāk uztvert ļoti nopietni,” akcentē priekšlikumu autori.

Pirmais punkts zaļo darbu sarakstā ir uzlabot kompensāciju sistēmu meža īpašniekiem par dabas aizsardzības aprobežojumiem privātajās zemēs, veidojot īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Nākamajā punktā organizācijas uzsver, ka jaunajā Lauku attīstības programmā (LAP) nepieciešams īpašs atbalsts mazajām un vidējām saimniecībām, jo tās nodrošina lauku dzīvotspēju un arī bioloģiskās daudzveidības pastāvēšanu.

“Mēs aicinām nodrošināt to, ka saskaņā ar LAP, sabiedrības līdzekļi tiek maksāti par sabiedrībai svarīgu funkciju nodrošināšanu, tai skaitā dabas daudzveidības aizsardzību, tīru vidi un ainavas aizsardzību”, uzsver priekšlikumu autori.

Tāpat vides organizācijas iesaka klimata izmaiņu mazināšanai pielietot dabas risinājumus – tā dēvēto “zaļo infrastruktūru”, piemēram, mitrzemes ūdeņu attīrīšanai, parkus plūdu ūdeņu uzkrāšanai pilsētās. Viens no 13. Saeimas svarīgākajiem darbiem būs lēmumu pieņemšana par Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu, tāpēc organizācijas aicina atbalstīt tādu pasākumu finansēšanu, kas saglabā, nevis iznīcina ekosistēmas.

Visbeidzot, uzsvērts tas, ka nepieciešams stingrāk integrēt dabas daudzveidības nosacījumus dabas resursu – mežu, purvu, ūdeņu, jūras, pļavu, apsaimniekošanā.

Vides NVO ir gatavas iesaistīties arī plašākās diskusijās par topošajai valdībai darāmajiem zaļajiem darbiem.

Sagatavotie priekšlikumi lasāmi šeit.