Latvijas Dabas fonds aicina skatīties jauno putnu tiešraižu sezonu un aizdomāties par dabas aizsardzības nozīmi

05.04.2022

Kā ierasts, pavasarī ligzdošanu sāk putni, kas atgriezušies no ziemošanas citās zemēs, kā arī tie, kas visu gadu mājo Latvijā. Šis ir arī laiks, kad Latvijas Dabas fonda putnu tiešraižu vērošanas sezona var tikt uzskatīta par atklātu. Jau vienpadsmito gadu skatītāji var vērot dabas norises tuvplānā savos ekrānos un gūt unikālu ieskatu putnu, tai skaitā īpaši aizsargājamo sugu, dzīvē. Šogad turpināsies tiešraides no jūras ērgļu ligzdām Durbē un Slīterē, zivjērgļu un melno kliju ligzdām Kurzemē, vistu vanaga ligzdas Rīgā, melno stārķu ligzdas Siguldas novadā, kā arī divām mazo ērgļu ligzdām Zemgalē. Latvijas Dabas fonds arī turpina sadarbību ar AS “Sadales tīkls” un nodrošina tiešraidi no balto stārķu ligzdas. Tāpat turpināsies tiešraide no Līgatnes upes pie zivju ceļa, bet maijā ligzdām pievienosies vēl viena jauna putnu suga.

Populārākās ligzdas statusu joprojām saglabā jūras ērgļu ligzda Durbē, kurā saimnieko ērgļu mātīte Milda un viņas jaunais partneris Voldis. Ligzdā jau bija izdētas divas olas, taču tās iznīcināja sveša jūras ērglene, līdz ar to jautājums par to, vai ligzda šogad būs produktīva, paliek atvērts. Olas jau ir izdētas arī vistu vanaga ligzdā, bet pārējās ligzdās putnu atgriešanās vēl tiek gaidīta un mums atliks sekot līdzi tam, vai veidosies pāri un notiks ligzdošana. Pagājušajā sezonā putnu tiešraidēm bija vairāk nekā 5 miljoni skatījumu.

“Mēs vēlamies uzsvērt, ka putnu tiešraides rāda dabas norises tieši tādas, kādas tās ir – ievērojam neiejaukšanās principu arī tad, ja ligzdā notiek kādi negaidīti pavērsieni. Tas arī ļauj mums labāk izprast un izzināt dabas procesus, faktorus, kas ietekmē putnu dzīvi un to ligzdošanas sekmes, un attiecīgi arī izmantot šīs zināšanas dabas aizsardzības darbā. Aizsargāt varam to, ko pazīstam, tāpēc arī aicinām tiešraižu skatītāju aizdomāties par dabas aizsardzības nozīmi,” stāsta Jānis Ķuze, putnu tiešraižu projekta vadītājs Latvijas Dabas fondā.

Tiešraides kameru darbība tiek nodrošināta, pateicoties sabiedrības atbalstam – tiešraižu kameru skatītāju ziedotājiem. Ziedot tiešraižu atbalstam var Latvijas Dabas fonda mājaslapā, kā arī ar Mobilly aplikācijas starpniecību un ziedojumu kastītēs lielākajos tirdzniecības centros. 4G tīklu, kas nepieciešams augstas kvalitātes tiešraižu pārraidīšanai, nodrošina mūsu atbalstītājs LMT.

Latvijas Dabas fonds pateicas visiem atbalstītājiem, kā arī visiem tiešraižu foruma dalībniekiem un moderatoriem, kuru iesaiste palīdz iegūt pēc iespējas pilnīgu priekšstatu par norisēm ligzdās.

Tiešraides var skatīties:
LDF YouTube kanālā
Dabasdati.lv un www.ldf.lv/tiesraide
https://viedtelevizija.lv/skaties/dabas-tiesraides

Tiešraižu skatītāju Facebook grupa, tāpat tiešraides var apspriest Dabasdati.lv Forumu sadaļā.