Ar dabisko zālāju apsaimniekošanu saistīto produktu popularizēšana Latvijas sabiedrībā

Projekta pase
Projekta norises laiks
12.09.2019.-30.11.2019.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Liene Brizga-Kalniņa
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, LV 1010
Mājas lapa

Akcijas “Pļava ienāk tirgū!” mērķis ir izglītot patērētāju un mudināt to uz uzvedības maiņu, rosinot tos iegādāties tādus produktus, kuriem ir augsta pievienotā dabas vērtība. Lai to paveiktu, trijos tirgos tiks īstenota akcija “Pļava ienāk tirgū!”, kuras ietvaros uzrunāsim ikvienu no tirgus apmeklētājiem ar stāstu par pļavu un ar to saistītajiem produktiem – akcentējot ne tikai to nozīmību dabai, bet arī to kvalitāti un nozīmību cilvēka veselībai. Apmeklētājiem tiks dota iespēja arī piedalīties interaktīvos pasākumos un uzzināt, kā ar savām ikdienas izvēlēm iespējams darīt labu dabai. 

Akcijas “Pļava ienāk tirgū!” rezultātā tiks sasniegti sekojoši mērķi un rezultāti:

1. Patērētājs tiks informēts un rosināts aizdomāties par ciešo saistību starp lauksaimniecības produktiem un dabas daudzveidību, un personīgās iepirkšanās izvēļu ietekmi uz dabu (uzrunāsim vismaz 550 cilvēkus – tirgus apmeklētājus).

2. Patērētājam tiks sniegti praktiski padomi un ieteikumi par produktiem ar augstu dabas pievienoto vērtību – kuru ražošanas procesā vairojas arī dabas daudzveidība, aicinot dot priekšroku šādu produktu iegādei (vismaz 300 cilvēki piedalīsies interaktīvajos pasākumos).

3. Tiks atbalstīti tādu produktu ražotāji, kas saimnieko dabiskajās pļavās, un veicināta to produktu ienākšana tirgū (vismaz 8 jauni tirgus dalībnieki, kuru produkcija atbalsta dabisko pļavu saglabāšanu).

Aktivitātes: 

22. septembrī - Pļavas diena Āgenskalna tirgū. 

28. septembrī - Pļavas diena Jāņa tirgū Siguldā. 

20. oktobrī - Pļavas diena Straupes Slow Food tirdziņā. 

22. septembrī notika pirmā Pļavas diena Āgenskalna tirgū: 

  • aptuveni 250 apmeklētāji, apmēram 100 cilvēki iesaistījās interaktīvajos pasākumos - pļavas balsošanā, pļavas apņemšanās izvēlē, degustācijā, radošajās darbnīcās, konkursos.
  • piesaistīti 6 jauni tirgus dalībnieki - Pļavai draudzīgi tirgotāji.
  • veikta tirgus apmeklētāju anketēšana par viņu attiecībām ar pļavu. 

     

28. septembrī notika Pļavas diena Jāņa tirgū Siguldā:

  • aptuveni 200 apmeklētāji, apmēram 100 cilvēki iesaistījās interaktīvajos pasākumos - pļavas balsošanā, pļavas apņemšanās izvēlē, degustācijā, radošajās darbnīcās, konkursos.
  • piesaistīti 3 jauni tirgus dalībnieki - Pļavai draudzīgi tirgotāji.
  • veikta tirgus apmeklētāju anketēšana par viņu attiecībām ar pļavu.