Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība (2023-2025)

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.01.2023. - 31.12.2025.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Projekta koordinators
Ilze Priedniece
Kontaktinformācija
Telefons
67830999, 26562163
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8 Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Uzturēt un pilnveidot portālu Dabasdati.lv, lai attīstītu sabiedrisko zinātni Latvijā un veicinātu Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību.

 

Aktivitātes: 

1. Veikt portāla ikdienas koordinēšanas darbus (koordinēt sugu noteikšanu, komunicēt ar novērojumu ziņotājiem un brīvprātīgajiem administratoriem, izskatīt komentārus pie rakstiem un novērojumiem, sniegt atbildes, labot sugu nosaukumus u.c.).
2. Sadarbībā ar sugu ekspertiem un dabas biedrībām regulāri publicēt aktuālas dabas ziņas, rakstus, pārskatus un intervijas ar aktīvākajiem portāla lietotājiem.
3. Regulāri publicēt aktuālo informāciju un aktīvi komunicēt ar sekotājiem Dabasdati.lv kontos sociālajos tīklos Twitter un Facebook par aktualitātēm dabā, interesantiem novērojumiem, akcijām u.c., izveidot kontu un sākt lietot sociālo tīklu Instagram.
4. Reizi ceturksnī apkopot un sagatavot ilustratīvu pārskatu ar statistiku par portālā Dabasdati.lv ziņotajiem novērojumiem, lietotājiem un apmeklētību.
5. Veikt portālā ziņoto īpaši aizsargājamo un invazīvo sugu novērojumu kvalitātes kontroli un atjaunot Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) pieejamo datubāzes kopiju vismaz reizi ceturksnī vai pēc DAP pieprasījuma.
6. Nodrošināt portāla un mobilo aplikāciju nepārtrauktu un korektu darbību, sniedzot atbilstošu tehnisko atbalstu, veikt nepieciešamos programmēšanas darbus.
7. Veikt portāla pārprogrammēšanu, pārejot uz starptautiski izmantoto Ornitho platformas programmatūru, un veikt līdz šim uzkrāto datu pārnesi.
8. Reizi gadā organizēt portāla lietotāju kopsapulci.
9. Uzturēt sadarbību ar EuroBirdPortal u.c. starptautiskām un nacionāla līmeņa sabiedriskās zinātnes iniciatīvām.
10. Piesaistīt jaunus lietotājus un popularizēt sabiedrisko zinātni, organizējot starptautiskās zinātnes iniciatīvas BioBlitz pasākumu Latvijā.