Pļavu atjaunošana ZS „Drubazas”

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.08.2023. - 31.01.2026.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

-

Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Talsu nov. Abavas pag.

Projekta vadītājs
Baiba Strazdiņa
Projekta koordinators
Baiba Strazdiņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Uzlabot ES nozīmes biotopu 6210 Sausi zālāji kaļķainās augsnēs, 5130 Kadiķu audzes zālājos un virsājos, 7230 Kaļķaini zāļu purvi aizsardzības stāvokli Dabas parkā „Abavas senleja”.

Aktivitātes: 

Ciņu, senu risu un koku celmu, sakņu frēzēšana 4 ha platībā.

• ES nozīmes zālāju biotopu un kaļķainu zāļu purvu atjaunošana 4 ha platībā;
• Radīta iespēja atsākt regulāru un biotopiem atbilstošu apsaimniekošanu ilgtermiņā;
• Radīti priekšnoteikumi labvēlīga ES nozīmes zālāju un kaļķainu zāļu purvu, aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai.