Augu un biotopu monitorings Natura 2000 teritorijās Latvijā

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.04.2008. - 31.11.2012.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Meteoroloģijas aģentūra

Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Natura 2000 teritorijas visā Latvijā

Projekta vadītājs
Liene Auniņa
Projekta koordinators
67830999
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73-2, Rīga LV - 1011
Mājas lapa

Projekta mērķis:

valstij nepieciešamo datu par Biotopu I pielikuma biotopiem un II pielikuma augu sugām nodrošināšana  Natura 2000 datubāzes papildināšanai, kā arī valsts ziņojuma EK sagatavošanai par Biotopu Direktīvas ieviešanu 2007–2013.g. periodā.

Galvenie uzdevumi:

Veikt augu un biotopu monitoringu Natura 2000 teritorijās saskaņā ar Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības daļu un Latvijas Natura 2000 vietu monitoringa metodiku.

2008. gada 10. maijā Ķemeru nacionālajā parkā notika augu un biotopu ekspertu kalibrācijas seminārs. 

2008. gada 23. oktobrī LU Bioloģijas fakultātē notika augu un biotopu
ekspertu aizvadītās monitoringa sezonas izvērtējuma seminārs. Seminārā tika analizēti augu un biotopu monitoringa un biotopu kartēšanas rezultāti, identificētas problēmas, kas ekspertiem sagādāja grūtības, veicot lauka darbus. Eksperti vienojās arī par nepieciešamajiem veicamajiem pasākumiem, lai samazinātu individuālās atšķirības biotopu interpretācijā.

2009. gada 8. maijā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinību fakultātē un 9. maijā Ķemeru Nacionālajā parkā notika augu un biotopu ekspertu kalibrācijas seminārs, kurā eksperti tikai iepazīstināti ar biotopu interpretācijas darba grupu rezultātiem un biotopu kartēšanas dabā jaunajiem, precizētajiem noteikumiem.

2012.gada 30.novembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika projekta "Augu un biotopu monitorings Natura 200 teritorijās" noslēguma seminārs. Ar semināra prezentācijām varat iepazīties šeit!

Galvenie plānotie pasākumi:

  1. Lauka darbu plānošana un un ekspertu komandas veidošana;
  2. Individuālo ekspertu darba uzdevumu, nepieciešamās dokumentācijas un kartogrāfisko materiālu sagatavošana. Inventāru monitoringa izpildei sagāde;
  3. Augu un biotopu ekspertu kalibrācijas seminārs ar izbraukumu dabā. Metodikas aprobēšana;
  4. Augu un biotopu monitoringa veikšana Natura 2000 teritorijās saskaņā ar LVĢMA doto Natura 2000 vietu monitoringa metodiku un ikgadējo apsekojamo teritoriju skaitu;
  5. Biotopu kartēšanas rezultātu digitizēšana;
  6. Iegūto monitoringa datu sagatavošana un nodošana LVĢMA.