Dabas aizsardzības interešu aizstāvība

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.01.2018. - 31.10.2018.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Sabiedrības integrācijas fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
girts.strazdins@ldf.lv
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3 - 7, Rīga, LV - 1010
Mājas lapa

Projekta mērķis ir nodrošināt aktīvu Latvijas Dabas fonda līdzdalību lēmumu pieņemšanā dabas aizsardzības jomā, informējot un iesaistot sabiedrību.

Aktivitātes: 

Līdzdalība lēmumu pieņemšanā tiks īstenota 3 galvenajos virzienos:
1) LDF sekos līdzi normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei VARAM un ZM, kā arī izsludināšanai VSS pieteiktajiem projektiem, sniegs atzinumus un piedalīsies projektu saskaņošanā;
2) LDF turpinās darboties 10 konsultatīvajās padomēs. Aktīvākais darbs plānots Vides konsultatīvajā padomē, ierosinot padomes sēdēs izskatāmās tēmas un piedaloties VKP atzinumu gatavošanā;
3) LDF risinās iedzīvotāju un ekspertu ierosinātos problēmgadījumus un, lai meklētu sistēmisku risinājumu valsts mērogā, sniegs priekšlikumus atbildīgajām valsts institūcijām.

Projekta ietvaros tiks īstenotas vairākas informatīvās aktivitātes, kas veicinās sabiedrības izpratni par līdzdalību, iedrošinās pašiem aktīvāk piedalīties, kā arī veicinās uzticību NVO darbam un iespējai ietekmēt procesus pašvaldībās un valstī:
1) organizēsim pasākumu ciklu “Dabas sarunas”, kur aicināsim piedalīties plašu interesentu loku un diskutēsim par aktuāliem dabas aizsardzības jautājumiem;
2) reizi mēnesī veidosim elektronisku vēstkopu plašam interesentu lokam ar dabas aizsardzības un līdzdalības aktualitātēm.