Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”

Projekta pase
Projekta norises laiks
13.04.2015. - 30.06.2016.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

-

Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds, Krimuldas novada pašvaldība
Norises vieta

Dabas piemineklis “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”

Projekta vadītājs
Lelde Eņģele
Projekta koordinators
-
Kontaktinformācija
Telefons
67830999, 26102617
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010
Mājas lapa

Projekta mērķis ir izstrādāt dabas aizsardzības plānu īpaši aizsargājamajai dabas teritorijai – dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”, lai nodrošinātu teritorijas dendroloģisko un citu dabas vērtību aizsardzību un sekmētu teritorijas izmantošanu vides izglītībai un atpūtai.

Aktivitātes: 

1. Dabas aizsardzības plāna izstrāde, t.sk. nepieciešamo sanāksmju organizēšana, zemes īpašnieku un institūciju informēšana un iesaistīšana, plāna teksta un kartogrāfiskā sagatavošana, plāna sabiedriskā apspriešana, saskaņošana un iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldē.

2. Dendroloģisko stādījumu teritorijas dendroloģiskā izpēte, koku veselības stāvokļa novērtēšana, kā arī sugu un biotopu izpēte.

3. Ģeodatubāzes sagatavošana par aizsargājamo sugu un biotopu sastopamību dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģisko stādījumi” teritorijā un iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldē.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros:

  1. veikta dabas pieminekļa teritorijas dendroloģiskā izpēte, kā arī teritorijas biotopu un augu, bezmugurkaulnieku, abinieku, rāpuļu, putnu un sikspārņu sugu izpēte;
  2. veikta 280 dabas pieminekļa teritorijā esošo vecāko un dendroloģiski vērtīgāko koku inventarizācija (koku vizuāla novērtēšana), novērtēts koku stāvoklis un sagatavotas rekomendācijas to kopšanai;
  3. veikti steidzamākie koku kopšanas darbi arborista dendrologa un ainavu arhitekta vadībā;
  4. izstrādāta dabas aizsardzības plāna pirmā redakcija.

Pašlaik turpinās dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana un ģeodatubāzes sagatavošana.

20.05.2015. Informatīvā sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.

22.09.2015. Koku sakopšanas talka Lēdurgas dendroloģiskajos stādījumos arborista, dendrologa un ainavu arhitekta vadībā un dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme.

12.04.2016. Praktiskais seminārs un koku kopšana arborista un dendrologa vadībā un dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme.

14.06.2016. Dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme.