Dabas daudzveidība Latvijas ainavās. Ainavas runā!

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.10.2016.-31.05.2017.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

Vidzemes Augstskola

Annas Koku skolas biedrība 

Finansētāji
LVAF
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Baiba Strazdiņa
Projekta koordinators
Komunikācijas vadītāja Liene Brizga-Kalniņa
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas iedzīvotāju saikni ar dabu, sasaistot izpratni par ainavas kultūrvēsturiskajām vērtībām ar dabas daudzveidības aizsardzību un mūsdienīgu redzējumu par ekonomisko attīstību, ekosistēmu pakalpojumiem un zaļo infrastruktūru. Projekta ietvaros vēlamies izcelt dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas dimensiju, kas ļaus cilvēkos pamodināt apzināšanos par sevis un savu senču saistību ar Latvijas zemi un ainavu.

Aktivitātes: 
  • Pētījums/pārskats par pirmspadomju ainavu, pārmaiņām ainavā, to cēloņiem un sekām, un ar daudzveidīgu ainavu saistīto dabas daudzveidību. Veicot pētījumu, fokusēsimies uz pārmaiņām, kas kopš tā laika ir notikušas, lai sabiedrību (it īpaši jaunāko paaudzi)  rosinātu domāt par to, ka ainava ne vienmēr ir bijusi tāda, kāda tā ir šobrīd. Pētījuma rezultāts būs ziņojums, kuru izmantosim tālākā projekta īstenošanā.
  • Lai vērstu uzmanību uz Latvijas simtgades laikā Latvijas ainavā notikušām izmaiņām, projekta mājas lapā www.ainavasruna.lv izveidosim pagājušā gadsimta sākuma un mūsdienu Latvijas lauku ainavu fotogrāfiju digitālu izstādi. Izstādes izveidei izmantosim gan vēsturiskās Latvijas ainavu fotogrāfijas un Latvijas apceļotāja un ainavu izmaiņu fiksēšanas entuziasta Māra Loča uzņemtos kadrus, gan aicināsim iedzīvotājus fotogrāfēt un iesūtīt senās fotogrāfijās redzamos skatus.).
  • Lai mudinātu zemes īpašniekus un apsaimniekotājus iesaistīties Latvijas ainavas kvalitātes uzlabošanā, rīkosim seminārus, talkas  un izstrādāsim vadlīnijas, faktu un padomu lapas.
  • Lai godinātu tās saimniecības, kas savā ikdienas darbībā vislabāk integrējušas dabas kapitālu un kultūrvēsturi, sadarbībā ar Lavijas Lauku konsultāciju un izglītības centra darbiniekiem, izstrādāsim nolikumu konkursa “Sējējs” papildināšanai ar nomināciju “Dabas un kultūras mantojums”.
  • Informatīva kampaņa un plašas sabiedrības iesaistīšana: mājas lapas www.ainavasruna.lv izveide, sociālie konti Facebook un Instagram, aktīva mediju kampaņa.