Dabas skola jauniešiem: kā saglabāt dabas daudzveidību un mazināt klimata pārmaiņas

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.10.2020.-30.06.2021.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds
Norises vieta
Projekta vadītājs
Maija Ušča
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
+371 67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projketa ilgtermiņa mērķis ir iesaistīt bioloģiski daudzveidīgas dabas saglabāšanā nozīmīgu Latvijas sabiedrības daļu – jauniešus.

Projekta īstermiņa mērķis ir palīdzēt jauniešiem:
- Saprast, kāda ir saikne starp bioloģisko daudzveidību un klimata pārmaiņām;
- Rast vienkāršus un praktiskus risinājumus bioloģiski daudzveidīgas dabas saglabāšanā klimata pārmaiņu kontekstā.

Aktivitātes: 

1) Dabas un klimata skola jauniešiem

2) Video lekcijas

3) Dabas sarunas skolās

4) Online prāta spēles