Dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģijas izstrāde darbam ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.09.2019.-30.12.2019.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas Vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Liene Brizga-Kalniņa
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga LV 1010
Mājas lapa

Projekta ilgtermiņa mērķis ir iesaistīt dabas saglabāšanā nozīmīgu Latvijas sabiedrības daļu – krievvalodīgu jauniešu auditoriju, kas dzīvo citā informācijas telpā, un kura līdz šim nav pietiekami mērķtiecīgi uzrunāta ar dabas un klimata komunikācijas jautājumiem. Par komunikācijas pamatu izmantosim tai pieņemamu un saprotamu retoriku un vērtību sistēmu.

Projekta īstermiņa mērķis ir uzsākt sarunu ar šo auditoriju un izstrādāt auditorijas izpētē balstītu dabas un klimata komunikācijas stratēģiju darbam ar krievvalodīgajiem jauniešiem. Komunikācijas stratēģijas izstrāde nepieciešama, lai efektīvi, mērķauditorijai saprotami un vienoti komunicētu ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju, kas līdz šim ir palikusi ārpus lielākās daļas dabas un klimata komunikācijas latviskās informatīvās telpas.

Projekts ir iedalīts 3 posmos, kur katram no tiem ir savs mērķis:

1. Auditorijas izpētes metodikas izstrāde, kas paredzēs gan kvalitatīvas (fokusgrupas), gan kvantitatīvas (anketēšana) auditorijas izpētes metodes, ietverot izpētes jautājumus, tēmas un respondentu atlasi. 
2. Auditorijas izpētes un iesaistes pasākumi. To mērķi ir divi – pirmkārt, uzsākt sarunu ar krievvalodīgajiem jauniešiem par dabas un klimata jautājumiem, un, otrkārt, iegūt informāciju par mērķauditorijas vērtībām un paradumiem, kas saistīti ar dabu un klimatu, lai to izmantotu turpmākā dabas un klimata komunikācijas stratēģijas izstrādē;
3. Balstoties uz iepriekš veiktiem pētījumiem, kā arī projekta laikā veikto izpēti, izstrādāt dabas un klimata jautājumu komunikācijas stratēģiju darbam ar krievvalodīgu jauniešu auditoriju.