Eiropas Savienības nozīmes biotopu inventarizācija Lietuvas Republikas teritorijā

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.01.2012. - 31.07.2014.
Izpildītājs
Lietuvas Republikas Dabas izpētes centrs, UAB „ELLE”
Partneri

SIA „ELLE”, Latvijas Dabas fonds

Finansētāji
Lietuvas Republikas Vides ministrija
Norises vieta

Lietuvas Republika

Projekta vadītājs
Projekta LDF daļas vadītāja - Valda Baroniņa
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu 73-2, Rīga LV-1011, Latvija
Mājas lapa

Galvenie projekta uzdevumi:

  1. Iztulkot Eiropas nozīmes biotopu aprakstus no lietuviešu uz latviešu valodu, veikt Latvijas un Lietuvas biotopu interpretācijas salīdzinājumu un izstrādāt apmācības metodiku šo biotopu noteikšanā.
  2. Organizēt apmācību seminārus ES nozīmes biotopu noteikšanā. 2012. gada pavasarī notiks vairāki semināri: no tiem 2 dienas teorētiskās mācības, bet 6 dienas mācības lauka apstākļos biotopu noteikšanā un kartēšanā. Paredzētas arī 2 mācību dienas Lietuvā.
  3. Apmācīt, sniegt praktiskas iemaņas un sagatavot ES biotopu kartēšanai jaunus ekspertus.
  4. Nokartēt ES nozīmes biotopus 2012. gadā 40 kvadrātos, 2013. gadā 40 kvadrātos un 2014. gadā 20 kvadrātos. Katram nokartētajam biotopa poligonam tiks aizpildīta anketa ar informāciju par biotopa stāvokli, tur sastopamajām sugām un apdraudošajiem faktoriem. Līdz ar to tā būs vērtīga informācija ne tikai par biotopu atrašanās vietu, bet arī par katra konkrēta biotopa stāvokli kartēšanas brīdī.