Latvijas Dabas fonda darbības stiprināšana

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.06.2016.-31.10.2016
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010
Mājas lapa

Projekta mērķis ir palielināt Latvijas Dabas fonda veiktspēju un sekmes līdzdalības un līdzdarbības demokrātijas procesos dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Galvenā uzmanība tiks veltīta uzkrātās pieredzes un pastāvošo procesu analīzei un turpmākās darbības stratēģijas izstrādei.

 

Projekta ietvaros tiks izstrādāta LDF darba programma nākamajam gadam, 3 gadu darbības stratēģija, iekšējo un ārējo komunikāciju audits, dalībnieku piesaistes plāns, veicināta līdzekļu piesaiste prioritāro projektu īstenošanai, apmācīti LDF darbinieki, brīvprātīgie un Padomes locekļi, tiks izstrādāts sadarbības plāns ar citām NVO, kā arī atbalstītas vietējo iniciatīvas grupu aktivitātes dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstībās veicināšanai.  

2016. gada jūlijā Latvijas vides organizācijas sagatavoja kopīgu vēstuli ar aicinājumu neatbalstīt Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sagatavoto lēmumprojektu "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu."

 

Augusta beigās Ziemupē projekta ietvaros norisinājās Latvijas Dabas fonda (LDF) darbinieku, brīvprātīgo un padomes locekļu  apmācības. Tās tika veidotas trīs virzienos - komunikācijas, argumentācijas un psiholoģijas. Tās ir prasmes, kas šobrīd arvien vairāk nepieciešamas interešu aizstāvības jomā, kā arī Latvijas Dabas fonda ikdienas darbā saskarsmē ar iesaistītajām pusēm, lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību. Apmācības vadīja pieredzējuši lektori, arī no jomām, kas nav tieši saistītas ar dabas aizsardzību - improvizators Jānis Skutelis, antropologs Roberts Ķīlis.

Apmācību ietvaros tika izstrādāta LDF darbības stratēģija 2016.-2018. gadam, kā arī mācījāmies viens no otra, apmainoties ar pieredzi. Tāpat atskatījāmies uz pašnovērtēšanas rezultātiem, gada darba plānu realizāciju un turpmāko plānošanu. 

 

Viena no darba grupām LDF stratēģijas izstrādes procesā.

Improvizācijas meistars Jānis Skutelis aicina improvizēt par dabas aizsardzības tēmām.

Praktiskā nodarbība ar kolēģiem - ornitologiem.