LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā

Projekta pase
Projekta norises laiks
01/04/2018 - 31/01/2024
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
ES LIFE programma, LR Valsts reģionālās attīstības aģentūra, projekta partneri
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67 830 999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekta virsmērķis ir veidot un sniegt ekonomiski pamatotu praktiskās pieredzes kopumu klimata pārmaiņu mazinošas lauksaimniecības prakses īstenošanai Latvijā.

Projekta tiešie mērķi ir:

  • veicināt lauksaimnieku un politikas veidotāju apziņu par siltumnīcas efekta gāžu emisiju mazinošām lauksaimniecības praksēm;
  • pārbaudīt un saimniecību līmenī demonstrēt trīs siltumnīcas efekta gāžu emisiju mazinošas lauksaimniecības prakses;
  • pielāgot attālās izpētes uzraudzības instrumentus, lai uzlabotu nacionālas politikas sniegumu emisiju mazināšanā no lauksaimniecības.
Aktivitātes: 

A. Sagatavošanās aktivitātes
A.1. Tehniskās dokumentācijas izstrāde un kontrolēto drenāžas sistēmu uzstādīšanas atļauju iegāde

B. Zemes iegāde un/vai noma
B.1. Zemes noma kontrolētās drenāžas uzstādīšanai

C. Īstenošanas pasākumi
C.1. Labāko prakses pasākumu apkopošana klimata pārmaiņu mazināšanai lauksaimniecībā
C.2. Demonstrēt bioogles iestrādi augsnē, lai uzlabotu augsnes auglību un spēju piesaistīt atmosfēras CO2
C.3. Demonstrēt emisiju samazināšanas iespējas ar tiešās sējas (no-till) metodi
C.4. Kontrolētās drenāžas sistēmas spēju demonstrēšana siltumnīcas efekta gāžu emisiju samazināšanai un CO2 piesaistei
C.5. Siltumnīcas efekta gāžu emisiju novērtēšanas metodoloģijas pielāgošana, izmantojot attālās izpētes datus
C.6. Atkārtojamības un pārvietojamības plāns

D. Projekta darbību ietekmes monitorings
D.1. Projekta aktivitāšu ietekmes uz vidi monitorings
D.2. Projekta izpildes rādītāju uzraudzība un novērtēšana

E. Sabiedrības informēšana un rezultātu izplatīšana
E.1. Projekta vispārēja redzamība
E.2. Projekta rezultātu izplatīšana
E.3. Sadarbība ar citiem projektiem

F. Projekta vadība
F.1. Projekta vadība un administrācija
F.2. Ārējais audits
F.3. Pēc LIFE plāns