Pļavu biotopu atjaunošana Vakarbuļļos

Projekta pase
Projekta norises laiks
01/11/2022 - 15/04/2024
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri

-

Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds / Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Norises vieta

Dabas parks “Piejūra”

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
-
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekta mērķis ir nodrošināt ES nozīmes zālāju biotopam 1630* Piejūras zālāji tādu apsaimniekošanu Vakarbuļļu pļavās, kas veicina tā labvēlīgu stāvokli, novēršot atkārtotu niedru ekspansiju.

Aktivitātes: 

Projektā tiks veikta intensīva niedru pļaušana Vakarbuļļu pļavās, lai uzlabotu ES nozīmes zālāju biotopa 1630* Piejūras zālāji stāvokli. Papildus tiks veikta hidroloģiskā režīma uzlabošana, novēršot ūdens uzkrāšanos pļavās.

1. Tiks izstrādāts pļavu apsaimniekošanas plāns Vakarbuļļu pļavām;
2. Tiks veikta hidroloģiskā izpēte, lai rastu optimālākos risinājumus hidroloģiskā režīma uzlabošanai;
3. Tiks veikta niedru pļaušana teritorijās ar niedru lielāko ekspansiju;
4. Balstoties uz hidrologa atzinumu, tiks veikta grāvju pārtīrīšana.