Portāla Dabasdati.lv ziņoto īpaši aizsargājamo, mikrolieguma, Putnu un Biotopu direktīvas sugu datu iegūšana, apstrāde un analīze un datu nodošana Dabas aizsardzības pārvaldei.

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.11.2014. - 31.12.2014.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds
Norises vieta

Rīga

Projekta vadītājs
Nora Rustanoviča
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73-2 Rīga, LV-1011
Mājas lapa

Projekta mērķis:

Apkopot un izanalizēt portālā www.dabasdati.lv (Dabasdati.lv) ziņotos īpaši aizsargājamo sugu (ĪAS), mikroliegumu sugu (ML), Putnu un Biotopu direktīvas sugu (Eiropas direktīvu) novērojumus laika posmā no 2008. gada decembra līdz 2014. septembrim un tos iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP). Ieviest aizsargājamo sugu datu atlases rīku portālā Dabasdati.lv turpmākai regulārai datu nodošanai.

Darba uzdevumi:

 1. Izstrādāt automātisku datu atlases rīku portālā Dabasdati.lv īpaši aizsargājamo sugu, mikroliegumu sugu, Biotopu un Putnu direktīvas sugu eksportēšanai. Sistēmu izstrādāt tā, ka turpmāk datu eksportu var veikt reizi mēnesī un aktuālos datus nodot atbildīgajai iestādei – Dabas aizsardzības pārvaldei. Datu atlasi un eksportu atļauts veikt tikai lietotājiem ar administratora tiesībām un īpaši deleģētiem lietotājiem (DAP darbiniekiem, attiecīgo sugu grupu ekspertiem).
 2. Veikt atlasīto datu apstrādi un analīzi:
  - izvērtēt ziņotāju ticamību,
  - datus sagrupēt pēc to ticamības līmeņa – droši/uzticami dati, pārbaudāmi dati, maz ticami dati.
 3. Atlasītos datus iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldei integrēšanai dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” un operatīvai rīcībai nepieciešamā aizsardzības režīma nodrošināšanai.
 4. Sagatavot pārskatu par portālā Dabasdati.lv ziņotajām aizsargājamām sugām laika posmā 2008.g. decembris – 2014.g. septembris.

Paredzamie rezultāti:

 1. Izveidots īpašs atlases rīks ĪAS, ML un Eiropas direktīvu sugu eksportam portālā Dabasdati.lv. Turpmāk šo atlases rīku varēs izmantot DAP darbinieki un sugu un biotopu eksperti savā darbā:
  - sagatavojot eksperta atzinumus par sugām;
  - sagatavojot ES Putnu un Biotopu ziņojumus;
  - atjaunojot informāciju Natura 2000 datu bāzē;
  - izstrādājot Dabas aizsardzības plānus;
  - izstrādājot sugu aizsardzības plānus;
  - veidojot jaunus mikroliegumus, u.c.
 2. Septiņu gadu laikā uzkrātie dati no portāla Dabasdati.lv apkopoti un izanalizēti, un nodoti Dabas aizsardzības pārvaldei.
 3. Sagatavots pārskats par portālā Dabasdati.lv ziņotajām sugām.