Sabiedrības interešu aizstāvība dabas daudzveidības saglabāšanai

Projekta pase
Projekta norises laiks
01.01.2012. - 31.12.2012.
Izpildītājs
Latvijas Dabas fonds
Partneri
Finansētāji
92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu
Norises vieta

Latvija

Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu iela 73-2, Rīga LV - 1011
Mājas lapa
  1. Palielināt LDF kapacitāti dalībai lēmumu pieņemšanas procesos kā Latvijā, tā ES līmenī, nodrošinot savlaicīga un konstruktīva viedokļa sniegšanu par izstrādes procesā un sabiedriskajā apspriešanā esošajiem dabas aizsardzības normatīvo aktu un plānošanas dokumentu projektiem.
  2. Izveidot sistēmu līdzdalības lēmumu pieņemšanā koordinēšanai.
  3. Celt LDF darbinieku kvalifikāciju līdzdalībai lēmumu pieņemšanā dabas aizsardzībā.
  4. Uzturēt ciešu saikni un saskaņot pozīciju ar citām dabas aizsardzības NVO.
  5. Iesaistīt lēmumu pieņemšanā lielāku sabiedrības daļu, to informējot, izglītojot un iesaistot ar LDF rīcībā esošajiem komunikāciju līdzekļiem, kā arī masu medijiem.