SNOWBAL – Saving the Sea from Nutrient Overload by managing Wetlands/grasslands BALtically

Projekta pase
Projekta norises laiks
2011. gada 1. jūnijs – 2013. gada 30. decembris
Izpildītājs
Uppland Foundation (Zviedrija)
Partneri

Latvijas Dabas fonds un Igaunijas Dabas fonds

Finansētāji
Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg IVA pārrobežu sadarbības programma 2007. - 2013. gadam www.centralbaltic.eu
Norises vieta

Visa Latvija un Baltijas Jūras Reģions

Projekta vadītājs
Baiba Strazdiņa
Projekta koordinators
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Dzirnavu 73-2, Rīga, LV-1011, Latvija
Mājas lapa

Projekta ilgtermiņa mērķis ir paaugstināt sabiedrības informētības līmeni par ilgtspējīgām apsaimniekošanas metodēm, kas samazina barības vielu noteci uz Baltijas jūru. SNOWBAL mērķis ir parādīt, ka saimniekošana, ekoloģisko funkciju saglabāšana, dabas aizsardzība un bizness var tikt apvienoti, saimniekojot ilgtspējīgi.

Projekta kopsavilkums

Lauksaimniecības intensifikācija ir galvenais Baltijas jūras eitrofikācijas cēlonis, un tā izraisa arī dabas daudzveidības samazināšanos lauku ainavā. Ekonomiski efektīvas un videi draudzīgas saimniekošanas metodes ir ļoti nepieciešamas, lai mazinātu šo negatīvo ietekmi. Īpaši aktuāla šī problēma ir Baltijas valstīs, kur šobrīd notiek lauksaimniecības intensifikācija. WWF Zviedrija jau ilgstoši ir darbojušies dabai draudzīgu metožu izstrādei lauksaimniecībā. Izstrādātās metodes nepieciešams apkopot un izplatīt. SNOWBAL projekts, veicinot izstrādāto metožu plašāku izplatīšanu, veicinās Baltijas jūras kvalitātes uzlabošanos, saglabās un palielinās dabas daudzveidību lauku ainavā, kā arī veicinās reģionālo attīstību.

Latvijas Dabas fonds, sadarbībā ar pārējiem projekta partneriem, līdzdarbojas sekojošu projekta komponenšu ieviešanā:

WP1 – Projekta vadība un koordinācija;
WP2 – Komunikācija;
WP3 – Metožu analīze un attīstība;
WP4 – Sabiedrības apziņas veicināšana un zināšanu pārnese.

Projekta kopējais budžets 750 878 €, no tā ERDF: 581 489 €

Projekta informācija angļu valodā (1.48 MB)

Šajā mājas lapā iekļautie materiāli ir Latvijas Dabas fonda viedoklis un Vadošā Institūcija nav atbildīga par to saturu.

Sagaidāmie rezultāti

  • Palielināta sabiedrības informētība par SNOWBAL metodēm;
  • Informācija par SNOWBAL metodēm izplatīta vietējo interešu grupu starpā;
  • Notikusi zināšanu un pieredzes pārnese starp valstīm un ekspertiem;
  • Projektā izmantota labākā pieejamā informācija par videi draudzīgu saimniekošanu;
  • Identificētas problēmas metožu ieviešanai un risinājumi piedāvāti;
  • SNOWBAL metodes tiek ieviestas saimniekošanā ikdienā;
  • Palielināta lēmumu pieņēmēju un institūciju informētība par metodēm, kas veicinājis labāku sadarbību Lauku attīstības plānošanas procesā.