Atkārtoti iznācis iecienītais noteicējs “Kas aug dabiskās pļavās? Kas dzīvo dabiskās pļavās?”

16.06.2022

Tikko apgādā “Zvaigzne ABC” sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu iznākusi abpusēja grāmatiņa – sugu noteicējs “Kas aug dabiskās pļavās?/ Kas dzīvo dabiskās pļavās?”. To ir ērti paņemt līdzi pastaigā, un tajā apkopoti svarīgākie dati par augiem un dzīvniekiem kopā ar ērti pārskatāmām fotogrāfijām. Šis ir Latvijas Dabas fonda pērn izdotā noteicēja atkārtots izdevums, šoreiz jau izdevniecības paspārnē, kas ļaus tam sasniegt plašu interesentu loku.

Grāmatas sastādītāja ir Latvijas Dabas fonda eksperte, botāniķe Valda Baroniņa, viņa arī veidojusi augu aprakstus. Dzīvnieku aprakstus veidojuši pazīstami dabas eksperti: entomologs Voldemārs Spuņģis (bezmugurkaulnieki), ornitologs Aivars Petriņš (putni), rāpuļu un abinieku eksperts Andris Čeirāns (abinieki, rāpuļi), zīdītāju eksperte Līga Mihailova (zīdītāji).

Kā izskatās asais jānītis un divmāju kaķpēdiņa, ārstniecības ancītis, čemuru augstiņš, vītolu vējmietiņš, smiltāja neļķe un Sibīrijas skalbe, dzelzszāle, stāvā vilkakūla, aitu auzene? Šajā grāmatā ieraudzīsiet visus šos un daudzus citus augus, tāpat arī dažādus raksturīguspļavu iemītniekus: dumbrcāli, ormanīti, melnūsaino pļavas resngalvīti, lauka sīksamteni, bikšaino grumbuļbiti, lukstu čakstīti, svītraino klaidoņpeli un citus.

Noteicējā iekļauta informācija par piecām dzīvnieku grupām: bezmugurkaulniekiem, putniem, abiniekiem, rāpuļiem un zīdītājiem. Katram dzīvniekam sniegts tā latviskais un zinātniskais nosaukums, īss sugas pazīmju apraksts un pazīmes, kā to atšķirt no līdzīgu sugu pārstāvjiem, sastopamības biežums Latvijā un dzīvesvietas, kā arī saistoši fakti par dzīvesveidu, barošanos un vairošanos.

Augu sugas sakārtotas piecās grupās – pēc ziedu krāsas un zaļie augi. Ar piktogrammām apzīmēts katra auga statuss, piemēram, ārstniecībā izmantojams augs, indīgs augs, īpaši aizsargājams augs, nektāraugs, krāsvielu augs. Tāpat kā dzīvniekiem, arī augiem minēts izplatības areāls un biežums, līdzīgās sugas un interesanti fakti.

Noteicējs būs lielisks pavadonis pastaigā pa pļavu un dos atbildes uz tik bieži uzdoto jautājumu: “Kas šī par puķīti?” vai “Kas tas par kukainīti/ putniņu/ zvēriņu?”, jo pļavas iepazīšana un tās bagātību apzināšana ir pirmais solis ceļā uz pļavu saglabāšanu. Lai veicas atrast un ieraudzīt visus grāmatā minētos augus un dzīvniekus! Izzināsim Latviju!

“Latvijas Dabas fondam dabisko pļavu atjaunošana ir viens no prioritārajiem darbības virzieniem, jo Latvijā palicis vien 0,7% dabisko pļavu, tāpēc arī esam priecīgi, ka sadarbībā ar apgādu “Zvaigzne ABC” ir tapis šis izdevums, kas sniegs plašākai sabiedrībai iespēju iepazīst aizraujošo un ārkārtīgi daudzveidīgo dabisko pļavu pasauli. Varam novēlēt šovasar katram atrast savu dabisko pļavu!” – saka Inga Račinska, Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE vadītāja.

Noteicējs pieejams visos “Zvaigzne ABC” veikalos, kā arī citās grāmatnīcās Latvijā.