Latvijas Dabas fonds un SIA “Rīgas meži” kopīgi veidos dabisko pļavu augu “saliņas” Rīgas parkos

21.10.2020

Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE un SIA “Rīgas meži” šodien ar nodomu protokolu vienojās par sadarbību dabisko pļavu augu ieviešanā Rīgas parkos, to simboliski atzīmējot ar pļavas kvadrātmetra iesēšanu Uzvaras parkā. Šī sadarbība turpina Latvijas Dabas fonda sākto dabisko pļavu atbalsta kustību “Iesēj savu kvadrātmetru!”, kurai līdzās daudziem Latvijas iedzīvotājiem nu pievienojas arī uzņēmumi un organizācijas.

“Dabiskās pļavas un ganības ir izzūdoša dabas vērtība – šobrīd tās saglabājušās vien 0,7% Latvijas teritorijas. Tās ir unikālas ekosistēmas, kurās mājo izcila dabas daudzveidība, un to saglabāšanā aizvien svarīgākas kļūst apdzīvoto vietu zaļās teritorijas. Iesējot dabisko pļavu augus parkos, mēs palīdzam izplatīties to sēklām, līdz ar to sekmējam sugu izdzīvošanu un veidojam patīkamu vidi arī cilvēkam. Tāpēc esam ļoti priecīgi par sadarbību ar SIA “Rīgas meži” un ceram, ka jau drīz varēsim kopīgi priecēt rīdziniekus ar skaistiem pļavu akcentiem Rīgas parkos,” saka Inga Račinska, projekta GrassLIFE vadītāja.

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis Uldis Zommers stāsta: “Uzvaras parkā jau vairākus gadus atstājam nepļautas teritorijas, kur zied āboliņš, madaras, pelašķi un citi augi, bet gribētos, lai te ātrāk veidojas daudzveidīgāks un dabiskajam līdzīgs zālājs. Redzam arī, cik ļoti cilvēkiem patīk arī šādas vietas parkos. Tāpēc esam gandarīti sadarboties ar Latvijas Dabas fondu un iesēt pirmo pļavas kvadrātmetru. Šis ir tikai pirmais solis uz plašākām dabisko pļavu puķu “saliņām” urbānajā vidē.”

“Jau pērn pēc LDF ieteikumiem jauno sakuru stādījuma apdobēs iesējām griķus un linus, kas patika ne tikai parka apmeklētājiem, bet arī bitēm. Ziemā gatavojam un izliekam putnu būrīšus, vairākos parkos ir kukaiņu mājas, biezākos krūmājos ir mājiņas ežiem, piebarojam arī vāveres. Stādām augus, kas patīk apputeksnētājiem. Meklējam iespējas, kā parku ainavā iekļaut nokaltušos kokus. Mūsu uzņēmumam ir ļoti svarīgi sadarboties ar Latvijas biologiem, lai nezināšanas dēļ nepieļautu kļūdas, bet strādātu Latvijas dabas labā,” norādīja Zommers.

Pļavas kvadrātmetra iesēšanas pasākumā piedalījās un atbalstu urbāno pļavu veidošanai pauda arī Edmunds Cepurītis, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs, kurš norādīja: “Dabai Rīgā jābūt vairāk. Tas nozīmē ne tikai gludi pļautus zālienus, bet dabu visā tās daudzveidībā. Rīgas uzdevums ir kalpot par piemēru, kā augsta bioloģiskā daudzveidība var dažādos veidos sadzīvot ar pilsētas dzīvi un veicināt pilsētnieku labklājību.”

Šoruden Uzvaras parkā iesētais pļavas kvadrātmetrs sazaļos nākamajā vasarā un ar katru vasaru tur uzziedēs arvien jaunas augu sugas.  Kvadrātmetrā iesēti tādi augi kā ziemeļu madara, pļavas bitene, vītolu staģe, pļavas dedestiņa, vanagu vīķis un citi. Līdz nākamajai vasarai Latvijas Dabas fonds un SIA “Rīgas meži” apzinās, kuros parkos iespējams izveidot jau plašākas teritorijas dabisko pļavu augu iesēšanai un kādas sēklas nepieciešams ievākt šiem nolūkiem, un strādās pie ilgtermiņa plāna pļavu ienākšanai pilsētā.

Latvijas Dabas fonda pārstāvji kopā ar SIA "Rīgas meži" un Rīgas domes pārstāvjiem ierīko pirmo simbolisko dabisko pļavu puķu kvadrātmetru.