Latvijas Dabas fonds turpinās strādāt Latvijas dabisko pļavu saglabāšanā – uzsāktas parkveida pļavu un mitro zālāju atjaunošanas iniciatīvas

11.03.2022

Latvijas Dabas fonds (LDF) jau vairākus gadus par vienu no savām stratēģiskajām darbības prioritātēm ir izvirzījis dabisko pļavu saglabāšanu un atjaunošanu. Dabiskās pļavas ir dzīvotnes, kuras Latvijā ir uz izzušanas robežas, to palicis vien 0,7% Latvijas teritorijas. Ņemot vērā dabisko pļavu apdraudēto stāvokli, LDF aizvien aktīvāk attīsta iniciatīvas, kuras vērstas uz dabisko pļavu saglabāšanu un to ilgtspējīgu un daudzveidīgu apsaimniekošanu, aktīvi iesaistot šajā darbā zemes īpašniekus. Līdz šim ar savu darbu LDF un partneri ir devuši ieguldījumu gandrīz 10% Latvijā esošo dabisko pļavu atjaunošanā vai apsaimniekošanā.

“Dabiskā pļava ir dzīvotne, kas ir atkarīga no cilvēka cieņpilnas sadarbības ar dabu. Pēdējās desmitgadēs, saimniekošanai laukos kļūstot vienveidīgākai, dabiskās pļavas pamazām izzūd no Latvijas ainavas. Viegli pieejamās un līdzenās platībās pļavas tiek pārveidotas par aramzemi, piemēram, Zemgalē, kurā dominē lielas sējumu platības, vairs tikai atsevišķas dabas teritorijas veido dabisko pļavu saliņas. Grūtāk pieejamās vietās notiek pretējs process – pļavas tiek pamestas un aizaug,” skaidro Inga Račinska, projektu vadītāja un Padomes locekle Latvijas Dabas fondā.

Dabisko pļavu pārveidot var ļoti ātri un viegli – pietiek to uzart, pārsēt, apmežot, apbūvēt vai nosusināt. Pēc tam, kad pļava izzudusi, tās atjaunošanai ir nepieciešama pacietība un daudzi gadi – lai atjaunotos zemsedze un sarežģītās augsnes organismu un augu savstarpējās attiecības, kas veido šo unikālo ekosistēmu – pļavu. Tāpēc Latvijas Dabas fonds aktīvi strādā, lai pļavas netiktu pārveidotas par citām lauksaimniecības platībām, un viens no būtiskākajiem faktoriem, lai to novērstu, ir atbalsts dabai draudzīgai saimniekošanai. Būtiskākais finansējuma avots dabisko pļavu apsaimniekošanai ir Kopējās Lauksaimniecības politikas atbalsta mehānismi, tāpēc Latvijas Dabas fonds aktīvi iestājas par dabai draudzīgākiem finansējuma noteikumiem Tomēr ar to vien nepietiek, un nepieciešama gan aktīva zudušo pļavu atjaunošana, gan atbalsts zemnieku saimniecībām, kuras rūpējas par dabisko zālāju saglabāšanu.

Parkveida pļavas ziedēšanas laikā. Foto: Valda Baroniņa

Kopš 2018. gada LDF īsteno projektu GrassLIFE, kurā sadarbojas 12 zemnieku saimniecības, zinātnieki un dabas aizsardzības speciālisti. Projekta norisēm sekot līdzi iespējams projekta mājas lapā www.grasslife.lv.

Pateicoties Eiropas Savienības LIFE programmai, pļavu saglabāšanas darbu ar papildus jaudu LDF varēs turpināt arī 2022. gadā, iesaistot vēl plašāku zemes īpašnieku loku, jo sākti divi jauni zālāju atjaunošanas projekti.

Projekta LIFE MarshMeadows mērķis ir atjaunot 1324 ha mitro zālāju un ES nozīmes aizsargājamo zālāju biotopu Latvijā un Lietuvā, kā arī atbalstīt zemniekus – projekta partnerus tādu ganīšanas sistēmu izveidē, kas nodrošinātu atjaunoto pļavu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Projekta kopējais budžets ir 4,3 miljoni eiro, un to līdzfinansē EK LIFE programma, Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūra un projekta partneri. Projekts ilgs līdz 2027. gadam. 

Projekta WoodmeadowLIFE centrā ir retais biotops parkveida pļavas. Sadarbībā ar Igaunijas partneriem (Igaunijas Vides Pārvalde, Igaunijas Dabas fonds, Igaunijas Mākslas akadēmija un Tartu universitāte un citi), Latvijā un Igaunijā tiks atjaunoti 700 hektāri parkveida pļavu. Parkveida pļava ir Eiropas nozīmes prioritāri aizsargājams biotops un tā ir arī ir izcils piemērs dzīvotnei, kas veidojusies gadsimtu ilgā cilvēka un dabas līdzāspastāvēšanā. Projekta laikā plānots gan veikt praktiskus atjaunošanas darbus, gan veidot sadarbības tīklu starp zemes īpašniekiem, zinātniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem, lai dalītos pieredzē par šīs dzīvotnes atjaunošanu un apsaimniekošanu. Projekta kopējais budžets aktivitātēm abās valstīs ir 6,7 miljoni eiro, un to līdzfinansē EK LIFE programma, Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūra un projekta partneri. Latvijas parkveida pļavu atjaunošanā aktīvi iesaistīsim zemes īpašniekus, jau 2022. gada pavasarī izsludinot pieteikšanos uz parkveida pļavu atjaunošanas līdzfinansējumu.

“Latvijas laukos saimnieko cilvēki, kas saprot dabu un paaudžu paaudzēs ir strādājuši kopā ar to. LDF atbalsta zemniekus, kas saimnieko dabiskajās pļavās, gan sniedzot padomus, gan piesaistot tik ļoti nepieciešamo finansējumu praktisku atjaunošanas darbu veikšanai,” uzsver Inga Račinska.