Latvijas Dabas fonds aicina saglabāt izzūdošās Latvijas dabiskās pļavas un sāk informatīvu kampaņu “50 reizes vērtīgāks m2”

17.09.2018

Latvijas Dabas fonds sācis informatīvu kampaņu par Latvijas dabisko pļavu nozīmi “50x vērtīgāks m2”, lai aicinātu Latvijas sabiedrību novērtēt dabiskās pļavas un to devumu cilvēkiem. Dabisko pļavu likteni pagājušajā simtgadē spilgti ilustrē Jaņa Rozentāla klasiskā glezna “Ganu meitas dziesma”, kura kampaņas ietvaros “pārgleznota” mūsdienu versijā, akcentējot zudušos dabiskās pļavas elementus.

Dabiskās pļavas ir bagātīga, ilglaicīga un daudzveidīga ekosistēma, kurai nepieciešama cilvēka līdzdalība. Atšķirībā no sēta un kultivēta zālāja augu daudzveidība dabiskajās pļavās ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos – vienā kvadrātmetrā var atrast pat vairāk nekā 50 augu sugas.

Taču dabisko pļavu un ganību Latvijā šobrīd palicis ļoti maz. Tās aizņem tikai 0.7% no Latvijas teritorijas jeb 67 000 hektāru. Pirms 100 gadiem šādas pļavas sedza 30% no mūsu valsts. Zaudējot šos atlikušos 0.7% ar dabiskajām pļavām, mēs pazaudētu vairāk sugu nekā tad, ja izzustu visi citi Latvijas zālāji kopā.

Tāpēc Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE aicina ikvienu novērtēt un cienīt Latvijas dabiskās pļavas. Lai izstāstītu pļavu stāstu, informatīvā kampaņa skaidros, kas ir dabiskā pļava, kā tā atšķiras no citiem zālājiem un aicinās iepazīties ar dabiskās pļavas vērtībām. Kampaņa “50 reizes vērtīgāks m2” stāstīs par plašo dabas un cilvēka vērtību spektru, kas saistīts ar dabiskajiem zālājiem, piemēram, pļavu nozīmi apputeksnēšanai, ārstniecības augu ieguvei, par pļavām kā reto un aizsargājamo augu un dzīvnieku mājvietu, tīras pārtikas avotu utt.

Inga Račinska, projekta GrassLIFE vadītāja saka: “Dabiskās pļavas ir ne tikai viena no sugām bagātākajām dzīvotnēm pasaulē, tā veido arī brīnišķīgu ainavu, ar ko cieši saistās Latvijas kultūra un identitāte. Pārgleznojot Jāņa Rozentāla gleznu “Ganu meitas dziesma”, attēlojām izmaiņas, kas notikušas Latvijas ainavā pēdējo simts gadu laikā – krāšņo puķu klāju aizvietojām ar viendabīgi zaļu kultivētu zālāju un skābsiena ruļļiem, tā vienkāršojot ainavu un ar to saistīto dabas daudzveidību.”

Ar kampaņas materiāliem var iepazīties www.grasslife.lv, kā arī Latvijas Dabas fonda sociālo tīklu kontos un dažādos pasākumos.

Kampaņa tiek īstenota Latvijas Dabas fonda un tā partneru projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros. Projekta mērķis ir atjaunot un saglabāt izzūdošās dabiskās pļavas, kā arī radīt nosacījumos to tālākai ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Projektā piedalās arī Latvijas Universitāte, Vides Risinājumu institūts, demonstrāciju saimniecība z/s “Krastiņi” un vēl 11 lauku saimniecības visā Latvijā. Projekta komunikācijas partneris ir radošā aģentūra “Weekend”.

Projekta piecu darbības gadu laikā notiks dabisko pļavu atjaunošana – kopā plānots atjaunot 1320 hektārus dabisko pļavu, kā arī aktīvs pētniecības darbs, jaunu metožu pārbaude un ieviešana. Tiks veikta zālāju sniegto ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana, kā arī pirmo reizi Latvijā tiks izstrādāts zālāju konektivitātes modelis, kas noteiks būtiskākās vietas zālāju atjaunošanai Latvijā. Nozīmīga sadaļa projektā tiek veltīta zālāju produktu potenciāla izpētei un produktu ideju radīšanai.

Projekts tiek īstenots no 2017. līdz 2023. gadam. Tas noritēs 14 Natura 2000 teritorijās. Projekta kopējais budžets ir 4.3 miljoni eiro, no tiem nozīmīgi ieguldījumi paredzēti gan ganīšanas infrastruktūras izveidei projekta saimniecībās, gan pļavu atjaunošanai un mobilā ganāmpulka izveidei un darbībai. Projektu finansē Eiropas Savienības LIFE programma, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija un projekta partneri. Projekts ieguvis finansējumu LIFE projektu konkursā, sīvi konkurējot ar simtiem citu projektu Eiropas Savienības līmenī. Augstais novērtējums un ES fondu finansējuma piešķiršana apliecina to, cik nozīmīgas un apdraudētas ir dabiskās pļavas, gan Latvijas, gan Eiropas Savienības līmenī, un cik svarīgi ir rīkoties, lai tās saglabātu.