Dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

30.05.2016

Aicinām uz dabas pieminekļa “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi šī gada 14. jūnijā plkst. 16:00 Lēdurgas kultūras namā Em. Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Krimuldas novads.

Dabas piemineklis atrodas Krimuldas novada Lēdurgas pagastā.

Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties no 30.05.2016. Lēdurgas pagasta pārvaldē, Em. Melngaiļa iela 2, Lēdurga un Krimuldas novada pašvaldībā Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, kā arī interneta vietnēs - www.krimulda.lv un šeit.

Rakstiskus priekšlikumus lūdzam sniegt līdz 17.06.2016. dabas aizsardzības plāna izstrādātājiem: Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV - 1010, tālr. 67830999, 26102617, www.ldf.lv.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Latvijas Vides aizsardzības fonda un Krimuldas novada pašvaldības finansētā projekta “Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas piemineklim “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”” ietvaros.