Notiks dabas lieguma „Sātiņu dīķi” dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme

27.10.2015

Š.g. 16.novembrī plkst.11:00 notiks dabas lieguma "Sātiņu dīķi" dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksme. Sanāksme notiks Novadnieku pagasta pārvaldes zālē, Mežvidos, Novadnieku pagastā, Saldus novadā.

Darba kārtībā: dabas aizsardzības plāna izskatīšana pirms sabiedriskās apspriešanas, kā arī informācija par uzbūvēto skatu platformu un LMT sponsorēto projektu binokļu iegādei. Sanāksmes laikā dabas aizsardzības plāna izstrādes projekta vadītāja L.Eņģele atbildēs uz klātesošo jautājumiem. Uz sanāksmi aicināti visi interesenti.