Notiks dabas lieguma "Ruņupes ieleja" dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

17.03.2015

Šā gada 31. martā plkst. 13.00 Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē Priekulē, Aizputes ielā 1, notiks dabas lieguma "Ruņupes ieleja" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme. 

Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties no 17.03.2015. Priekules novada un Vaiņodes novada pašvaldībās, kā arī šeit.

Karšu pielikumi:

Pašreizējā dabas lieguma robeža un potenciāli pievienojamās teritorijas - 1

Pašreizējā dabas lieguma robeža un potenciāli pievienojamās teritorijas - 2

Zemes lietošanas veidi

Zemes īpašumu formas

ES aizsargājamie biotopi 

Retās un īpaši aizsargājamās sugas 

Plānotie apsaimniekošanas pasākumi 

Plānotais funkcionālais zonējums

Priekšlikumus lūdzam iesniegt plāna izstrādātājiem - Latvijas Dabas fondam (Dzirnavu iela 73-2, Rīga, LV-1011, tālr. 67830999) līdz 2015. gada 3. aprīlim.

Dabas aizsardzības plānu Latvijas Dabas fonds izstrādā projekta "Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam "Ruņupes ieleja"" ietvaros, kuru finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds un Priekules novada pašvaldība.

Dabas liegums "Ruņupes ieleja" atrodas Priekules novada Priekules un Gramzdas pagastā un Vaiņodes novada Vaiņodes pagastā.

Ilze Priedniece