Notikusi dabas lieguma „Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas otrā sanāksme

09.03.2015

5. martā Priekules novada pašvaldības telpās notika dabas lieguma „Ruņupes ieleja” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas otrā sanāksme. Sanāksmē piedalījās 13 cilvēki - uzraudzības grupas dalībnieki, Priekules novada pašvaldības un Latvijas Dabas fonda pārstāvji, kā arī citi interesenti.

Sanāksmē projekta vadītāja Ilze Priedniece iepazīstināja ar dabas aizsardzības plāna projektu. Klātesošie apsprieda plānā paredzētos dabas lieguma apsaimniekošanas pasākumus un individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektu.

Sanāksmes noslēgumā uzraudzības grupa vienojās, ka plāna projekts ar nelieliem papildinājumiem ir sagatavots sabiedriskajai apspriešanai, un lēma par sabiedriskās apspriešanas sanāksmes datumu, - tā notiks 31. martā plkst. 13:00 Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē (Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads).

Plānu izstrādā Latvijas Dabas fonds (LDF) Latvijas vides aizsardzības fonda un Priekules novada pašvaldības finansēta projekta ietvaros.

Ilze Priedniece, Latvijas Dabas fonds