Dodies ainavās!

Projekta pase
Projekta norises laiks
25.01.2018. - 30.08.2018.
Izpildītājs
Latvijas
Partneri
Finansētāji
Latvijas vides aizsardzības fonds
Norises vieta
Projekta vadītājs
Ģirts Strazdiņš
Projekta koordinators
Maija Ušča
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3 - 7, Rīga, LV - 1010
Mājas lapa

Īstermiņa: Izcelt un godināt Latvijas tradicionālās dabas un kultūrvēsturiskās ainavas vērtības, aicinot saskatīt īpašo un vērtīgo šodienas Latvijas ainavā, un praktiski parādīt, kā katrs cilvēks savā ikdienā var rūpēties par ainavas vērtībām.

Ilgtermiņa: Popularizēt un skaidrot Latvijas simtgades dabas un kultūrvēsturiskajam mantojumam īpaši nozīmīgas ainavas un tās elementus – palīdzēt saskatīt īpašo tagadnes ainavā un likt apzināties, ka šodienas rīcība veido Latvijas ainavu pēc 100 gadiem.

 

Aktivitātes: 

Projekta ieviešanas laikā tiek veiktas šādas aktivitātes:
1. Projekta uzsākšanas pasākums / notikums
2. Latvijas ainavu tūres
3. Reģionālie semināri, aicinot veikt uz dabas daudzveidību un ainavas uzlabošanu vērstus pasākumus
4. Stāstu vakari par ceļošanu / iegrimšanu Latvijas dabas un kultūrvēsturiskajā ainavā
5. Faktu lapu un infografiku sagatavošana
6. Testa “Kurš ainavas elements tu esi?” sagatavošana
7. Mediju kampaņa