Klimata valoda

Projekta pase
Projekta norises laiks
03.06.2015. - 30.04.2016.
Izpildītājs
Biedrība “Latvijas Mazpulki”
Partneri

Latvijas Dabas fonds, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs (ĢPIMC), Bioforsk - Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research

Finansētāji
VRAA
Norises vieta

Rīga

Projekta vadītājs
Nora Rustanoviča
Projekta koordinators
-
Kontaktinformācija
Telefons
67830999
E-pasts
Adrese
Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV - 1010
Mājas lapa

Paaugstināt Latvijas skolēnu zināšanas, izpratni un kompetences, veidot prasmes un attieksmes par klimata mainību, klimata pārmaiņu mazināšanu un virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību, kā arī pielāgošanos klimata pārmaiņām, izstrādājot un īstenojot starpdisciplinārus praktiskos darbus neformālās un formālās izglītības jomās, un iesaistot sabiedrību dabas adaptācijas procesu klimata izmaiņām novērošanā.

Projekta aktivitātes:

  • ar klimata izmaiņām saistītu starpdiscipināru praktisko darbu izstrāde un iekļaušana skolu mācību programmās dabaszinību un ģeogrāfijas nodarbībās, kā arī atbilstošās skolotāju izglītības programmās;
  • eksperimentu (praktisko darbu) kā neformālās izglītības pasākumu īstenošana ar atbilstošu videomateriālu sagatavošanu un publicēšanu internetā, aicinot jauniešus patstāvīgi izzināt dabas procesus;
  • sezonālo parādību novērojumu funkcionalitātes ieviešana esošajā dabas novērojumu sistēmā (dabasdati.lv) un novērojumu uzsākšana kā dabas adaptācijas piemērs.
  • Izstrādāti praktiskie darbi par klimata izmaiņām un iekļauti skolu mācību programmās dabaszinību un ģeogrāfijas nodarbībās, kā arī atbilstošās skolotāju izglītības programmās.
  • Noorganizēti izglītojoši semināri skolotājiem (40 skolotāji) par klimata mainību, klimata pārmaiņu mazināšanu un virzību uz oglekļa mazietilpīgu attīstību, kā arī pielāgošanos klimata pārmaiņām.
  • Īstenota informatīvā kampaņa masu medijos - Klimata mainība dabas un cilvēka valodā.
  • Izstrādāts metodiskais materiāls (vadlīnijas) fenoloģisko novērojumu veikšanai un pilnveidota ziņošanas sistēma fenoloģisko novērojumu ziņošanai portālā Dabasdati.lv. Izstrādāta lietotne “Dabasdati” viedtālruņiem ar iOS operētājsistēmu operatīvai ziņošanai no novērojuma vietas.
  • Īstenota dabas novērojumu akcija, iesaistot sabiedrību dabas adaptācijas procesu klimata izmaiņām novērošanā.