Atkārtots paziņojums par cenu aptauju “Pikapa iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”

09.03.2018

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties atkārtotā cenu aptaujā “Pikapa iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas vecināšana” ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 23.03.2018. plkst. 13:00.

Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010 vai pa pastu.

Piedāvājumu vērtēšana:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:

Jānis Andrušaitis, ganāmpulku koordinators
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.

Pretendenta pieteikuma veidne.

Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES (28.03.2018.).

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu.