Paziņojums par iepirkuma “Romanovas šķirnes aitu un vaislas teķu iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”

05.04.2018

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES (25.04.2018.)

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties iepirkumā “Romanovas šķirnes aitu un vaislas teķu iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 20.04.2018. plkst. 13:00.

Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010 pa pastu vai personīgi.

Piedāvājumu vērtēšana:

Zemākās cenas piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:

Jānis Andrušaitis, ganāmpulku koordinators
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit.

Pieteikums dalībai cenu aptaujā.

Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums.

LĒMUMS PAR CENU APTAUJAS REZULTĀTU