Latvijas Dabas fonda mobilais ganāmpulks sezonu sāk Siguldas pļavās

29.04.2020

Latvijas Dabas fonda (LDF) projekta GrassLIFE mobilais ganāmpulks sāk 2020. gada ganību sezonu – pirmās pieturas šīs vasaras darba plānā ir dabiskās pļavas Siguldā. Jau šodien 10 Galoveju šķirnes gotiņas ierodas pļavā Klauku līcī un nākošnedēļ tām sekos “kolēģes”, kas ganīsies Balonu pļavā un Melnajos krastos. Visas ganības šķērso gājēju takas, tāpēc ar mobilā ganāmpulka gotiņām šovasar iepazīsies daudzi Siguldas viesi un apmeklētāji. Mobilais ganāmpulks ir izveidots, lai ar noganīšanu atjaunotu izzūdošās dabiskās pļavas visā Latvijā, un tas darbojas jau trešo gadu.

Katrā no trīs Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārraudzībā esošajām valsts pļavām ganīsies 7 līdz 10 govis ar teliņiem. Pēc šo pļavu noganīšanas – aptuveni pēc mēneša – govis ceļos uz citām Siguldas apkārtnes privātām un valstij piederošām pļavām. Kopumā 2020. gadā Siguldas apkaimē plānots noganīt 10 pļavas 80 hektāru platībā.

Siguldas pļavās sastopami īpaši aizsargājami biotopi – Klauku līcī ir parkveida pļavas un ganības, Melnajos krastos sugām bagātas ganības, bet Balonu pļavā – sausi zālāji kaļķainās augsnēs un mēreni mitru pļavu un smiltāju zālāju mozaīka. Klauku līcī DAP jau pirms vairākiem gadiem sākusi parkveida ainavas atjaunošanu, taču tā kā šo pļavu nopļaut ir sarežģīti, jau otro gadu palīgā nāks mobilais ganāmpulks.

Ko lopiņu parādīšanās nozīmēs Siguldas iedzīvotājiem un viesiem, kuri dosies pastaigās pa takām, kuras ved cauri ganībām? Pats galvenais – visas takas ir pieejamas, ganībām droši var doties cauri. Ganību aplokos var iekļūt pa īpaši ierīkotiem vārtiņiem. Ejot cauri ganībām, lūdzam Siguldas iedzīvotājus un viesus ievērot dažus drošības noteikumus:

  • Pārliecināties, ka vārtiņi aiz jums ir aizvērti.
  • Ja dodaties pastaigā ar suni, ganību teritorijā tas jātur pavadā.
  • Ievērojiet – teritorija ir norobežota ar elektrisko ganu, tāpēc aploka tuvumā jābūt uzmanīgiem, jāsargā sevi un bērnus.
  • Lai arī ganāmpulka gotiņas ir draudzīgas un glītas, nemēģiniet tās noglaudīt, nebarojiet un nekaitiniet tās!
  • Lūgums izturēties saudzīgi pret aplokiem un ganību infrastruktūru.

Ja ievērojat kādas problēmas ganībās, redzat bojātu aploku vai rodas kādas neskaidrības, lūdzam sazināties ar Latvijas Dabas fondu pa tālruni 2 9119612 vai 67830999 vai ldf@ldf.lv!

Kāpēc nepieciešams mobilais ganāmpulks un kāpēc tas ganās tieši šajās pļavās? Mobilā ganāmpulka uzdevums ir noganīt vērtīgās dabiskās pļavas dažādās Latvijas vietās, kuras ir grūti pieejamas pļaušanai vai kādu citu iemeslu dēļ netiek apsaimniekotas tā, kā nepieciešams dabiskajām pļavām. Noganīšana ir viens no labākajiem veidiem, kā palīdzēt pļavām atgūt augu sugu daudzveidību un pierasto pļavu puķu krāšņumu. Projekta GrassLIFE ietvaros izveidotais mobilais ganāmpulks palīdzēs pļavām pildīt to ekoloģisko funkciju – būt par mājvietu augiem un dzīvniekiem, kā arī saglabāt augsnes veselību un skaistu ainavu. 

Vēl šajā sezonā mobilais ganāmpulks būs sastopams Gaujas Nacionālā parka, Abavas senlejas, Ziemeļgaujas, Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus, Veclaicenes, Vecdaugavas, Raķupes ielejas, Lielupes palienes pļavu un Lielupes grīvas pļavu pļavās. Šajās vairāk nekā 20 pļavās plānots noganīt gandrīz 300 hektārus.

Mobilais ganāmpulks, kurā šobrīd ir vairāk nekā 70 Galovejas šķirnes liellopi un 200 Romanovas šķirnes aitas, ir pirmais un vienīgais ganāmpulks Latvijā, kas ir izveidots tieši dabisko pļavu atjaunošanai. Dabiskās pļavas ir viena no izcilākajām Latvijas dabas vērtībām – augu daudzveidība tajās ir līdzvērtīga tai, kāda sastopama tropiskajos mežos. Latvijā vienā kvadrātmetrā dabiskās pļavas atrastas apmēram 50 augu sugas.

Taču dabisko pļavu un ganību Latvijā šobrīd palicis ļoti maz. Tās aizņem tikai 0,7% no Latvijas teritorijas jeb 67 000 hektāru. Pirms 100 gadiem šādas pļavas sedza 30% no mūsu valsts. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saglabāt un uzturēt visas mūsu dabiskās pļavas, lai Latvija šo dabas, kultūrvēstures un arī ekonomisko vērtību nezaudētu.

Par GrassLIFE

Projektu “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” īsteno Latvijas Dabas fonds, sadarbojoties ar partneriem – Latvijas Universitāti, Vides Risinājumu institūtu, z/s “Krastiņi” un 11 lauku saimniecībām visā Latvijā. 

Projekta mērķis ir palīdzēt Latvijā saglabāt vērtīgās un izzūdošās dabiskās pļavas – atjaunot tās, un veicināt tajās dabai draudzīgu saimniekošanu. Projekts tiek īstenots no 2017. līdz 2023. gadam. Tas norit 14 Natura 2000 teritorijās. Projekta kopējais budžets ir 4,3 miljoni eiro, no tiem nozīmīgi ieguldījumi paredzēti gan ganīšanas infrastruktūras izveidei projekta saimniecībās, gan pļavu atjaunošanai un mobilā ganāmpulka izveidei un darbībai. Projektu finansē Eiropas Savienības LIFE programma, Latvijas Valsts reģionālās attīstības aģentūra un projekta partneri.

Par projektu GrassLIFE.