Paziņojums par cenu aptauju “Pikapa iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”

05.02.2018

Vēršam Jūsu uzmanību, ka 8. februārī veiktas izmaiņas cenu aptaujas nolikumā (tehniskajā specifikācijā) un pieteikuma veidlapā.

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Pikapa iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas vecināšana” ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 19.02.2018. plkst. 13:00.

Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010 vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu: ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:

Jānis Andrušaitis, ganāmpulku koordinators
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams šeit

Pretendenta pieteikuma veidne.

Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.
 

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES (23.02.2018.).

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu.

Lēmums par cenu aptaujas pārtraukšanu (06.03.2018.).