Paziņojums par cenu aptauju “Traktora piegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”

26.01.2018

Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā “Galovejas šķirnes liellopu iegāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta:

Līdz 09.02.2018. plkst. 16:00.

Latvijas Dabas fondā, Vīlandes ielā 3-7, Rīga, LV-1010 vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu: ldf@ldf.lv

Piedāvājumu vērtēšana:

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Kontaktpersona:

Jānis Andrušaitis, ganāmpulku koordinators
Tālr.: + 371 67830999

Cenu aptaujas nolikums pieejams ŠEIT.

Pretendenta pieteikuma veidne.

Tehniskā un finanšu piedāvājuma veidne.

Pretendenta izziņa par pieredzi līdzīga pasūtījuma veikšanā.
 

CENU APTAUJA NOSLĒGUSIES (12.02.2018.).

Lēmums par cenu aptaujas rezultātu.