Jaunumi

Latvijas Dabas fonds aicina apmeklēt dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas notiks: • 1. oktobrī plkst. 17.00 Carnikavā, Carnikavas pamatskolā, Nākotnes ielā 1;• 2. oktobrī plkst. 17.00 Saulkrastos, Jauniešu mājā, Raiņa ielā 7;• 4. oktobrī plkst. 17.00 Daugavgrīvas vidusskolā, Parādes ielā 5c, Rīgā;• 10. oktorbī plkst. 17.00 YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes ielā 15/17, Rīgā. Sanāksmēs tiks apspriests dabas aizsardzības plāna projekts, tajā skaitā plānotie pasākumi, teritorijas zonējums un priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 2019. gada 18. septembra varēs iepazīties:• Carnikavā, Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5;•...
18.09.2019
Latvijas Dabas fonds aicina apmeklēt dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas notiks:• 1. oktobrī plkst. 17.00 Carnikavā, Carnikavas pamatskolā, Nākotnes ielā 1;• 2. oktobrī plkst. 17.00 Saulkrastos, Jauniešu mājā, Raiņa ielā 7;• 4. oktobrī plkst. 17.00 Daugavgrīvas vidusskolā, Parādes ielā 5c, Rīgā;• 10. oktorbī plkst. 17.00 YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes ielā 15/17, Rīgā. Sanāksmēs tiks apspriests dabas aizsardzības plāna projekts, tajā skaitā plānotie pasākumi, teritorijas zonējums un priekšlikumi individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.Ar dabas aizsardzības plāna projektu no 2019. gada 18. septembra varēs iepazīties:• Carnikavā, Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5;•...
18.09.2019
Eiropas Komisijas (EK) jaunievēlētā priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena 10. septembrī nāca klajā ar savas komandas piedāvājumu. For der Leiena nepieciešamību pēc veselīgas planētas ir nodēvējusi par mūsu lielāko izaicinājumu un atbildību. Viņa arī nospraudusi vērienīgākus izmešu samazinājuma mērķus – līdz 2030. gadam līdz 55%, kā arī apņēmusies pirmajās 100 darba dienās nākt klajā ar Eiropas Zaļo līgumu un Eiropas Klimata likuma priekšlikumu. Jaunās Eiropas Komisijas nopietno attieksmi pret klimata jautājumu risināšanu apstiprina arī tas, ka Eiropas Zaļā līguma īstenošanai izveidots speciāls viceprezidenta amats, kura grožus Leiena piedāvā nodot līdzšinējam viceprezidentam Fransam Timmermanam. Misijas vēstulē Timmermanam Leiena uzsver arī...
12.09.2019
Par Rīgas mēru 19. augustā ievēlēts līdzšinējais šī amata pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs. Tas nozīmē, ka visdrīzāk šī Dome darbosies līdz nākamajām vēlēšanām. Latvijas Dabas fonds ir apkopojis ieteikumus jaunajam Rīgas mēram un Domei par to, kā veidot un vairot dabas daudzveidību un veselīgu, zaļu vidi Rīgā. Daži no šiem ieteikumiem ir tādi, kuri noteikti nav divu nākamo gadu, bet gan ilgāka laika posma mērķtiecīgs un stratēģisks darbs, taču esam minējuši arī konkrētus un ar nelieliem ieguldījumiem veicamus darbus, kurus pilnīgi noteikti var paveikt arī esošā Dome savā pilnvaru laikā.  Koki, apstādījumi un zaļās zonas Nepieciešams mērķtiecīgi veidot un uzturēt Rīgas zaļo teritoriju tīklu. Jāsaglabā un jākopj esošie koki, sadarbībā ar...
20.08.2019
Zaļais Barometrs: dabas un vides jautājumi politikā jūlijā Eiropas Komisija sāk pārkāpuma procedūras par Dabas direktīvu neievērošanu Jūlijā Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi vairākās pārkāpuma procedūras pret dažādām valstīm par Dabas direktīvu neievērošanu. Tas ir līdz šim lielākais pārkāpuma procedūru skaits par dabas jautājumiem, kādu rosinājusi EK – kopumā 14 lietas deviņās valstīs, un tāpēc uzskatāms par ļoti nozīmīgu soli Eiropas Dabas direktīvu ieviešanas nostiprināšanā. Tā EK aicina Vāciju pastiprināt puķu pļavu aizsardzību un ievērot tās pienākumus saskaņā ar Biotopu direktīvu. Vācija līdz šim nav varējusi apturēt divu pļavu dzīvotņu iznīkšanu – gan zemieņu, gan kalnu siena pļavas. Intensīvās lauksaimniecības dēļ būtiski...
14.08.2019
Latvijas Pasts sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu izdevis jaunu pastmarku, uz kuras redzams īpaši aizsargājams putns – mazais ērglis. Latvijai šis putns ir īpašs, jo tieši mūsu valstī ligzdo aptuveni piektā daļa pasaules mazo ērgļu populācijas. Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana plānota piektdien, 2019. gada 16. augustā, Rīgas 10. pasta nodaļā, Elizabetes ielā 41/42, no plkst.8 līdz 20. Turpat plkst.11 notiks pastmarkas prezentācijas pasākums ar Latvijas Pasta un Latvijas Dabas fonda pārstāvju piedalīšanos. Pastmarka Mazais ērglis izdota 50 000 eksemplāru tirāžā, un tās nominālvērtība ir € 0,78, kas atbilst A klases vēstules nosūtīšanas izmaksām uz Eiropas Savienības valstīm. Līdz ar pastmarku izdota arī īpaša aploksne 1000 eksemplāru...
13.08.2019
Šodien laists klajā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) “Īpašais ziņojums par klimata pārmaiņām un zemes izmantošanu”. Tajā norādīts, ka cilvēka darbība šobrīd ietekmē 75% zemeslodes virsmas, tā izraisot plašu zemes degradāciju un veicinot klimata pārmaiņas. Galvenie cēloņi zemes degradācijai un oglekļa emisijām – lauksaimnieciskā darbība un mežistrāde. Ziņojumu divu gadu garumā izstrādāja 107 zinātnieki no 52 pasaules valstīm un tas balstīts 7000 zinātniskajos pētījumos un rakstos. Tajā apskatīti jautājumi, kas skar klimata pārmaiņas, siltumnīcefekta gāzu (SEG) izplūdes sauszemes ekosistēmās, pārtuksnešošanos, zemes degradāciju, ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu un pārtikas...
08.08.2019
Eiroparlamenta vēlēšanas – “zaļais vilnis” Eiropā, bet kā Latvijā? Eiropas parlamenta vēlēšanas, kas notika 25. maijā, šogad bija iezīmīgas ar to, ka klimata un vides jautājumus partijas nu vairs nevarēja ignorēt, jo šie ir vieni no galvenajiem jautājumiem kopējā Eiropas dienaskārtībā. Kā rādīja mūsu sagatavotais Eiroparlamenta Zaļais barometrs, klimata pārmaiņas bija jautājums, kurš parādījās vairumā partiju programmu (taču, piemēram, ne tādu nozīmīgu politisko spēku kā Nacionālā Apvienība un Saskaņa pirmsvēlēšanu uzstādījumos), taču dabas daudzveidības saglabāšana jau tika pieminēta daudz mazāk. Viens no indikatoriem partiju attieksmei pret dabas, vides, arī lauksaimniecības jomu, ir atbilde uz jautājumu – vai ES jāaizliedz raundaps?...
27.06.2019
Rīgas Latviešu biedrība (RLB) jau otro gadu uz RLB nama jumta Vērmanes dārza liepu ziedēšanas laikā izvieto medus bišu saimes - RLB jumta bites. Arī Latvijas Dabas fonds jau otro gadu piedalās jumta bišu akcijā, nodrošinot tiešraidi no stropiem – LDF YouTube kanālā var vērot, kā čaklās darbones strādā, ievācot medu Rīgas parkos. Pagājušajā gadā tika ievākti vairāk kā 64 kg RLB jumta bišu medus, un arī šogad projekta mērķis ir ne tikai ievākt gardo medu, bet arī radīt pozitīvu noskaņojumu un gaisotni sabiedrībā, aicinot sabiedrību domāt zaļi un “ārpus rāmjiem”, vienlaikus suminot šī gada jubilārus - RLB kaimiņus un sadarbības partnerus - Latvijas Universitāti un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju 100 gadu jubilejā. Arī šogad pētīsim...
25.06.2019
Jau nākamajā nedēļas nogalē - 28. un 29. jūnijā -  Cēsis pārvērtīsies – tajās iedegsies demokrātijas festivāls LAMPA, un arī Latvijas Dabas fonds un projekts GrassLIFE būs daļa no tā. Tiekamies mūsu Dabas teltī, kas atradīsies Pils laukumā STARO zonā! Dabas teltī visā festivāla norises laikā varēs iepazīties ar pļavas un meža pasauli, kā arī uzzināt, kā mēs varam ikdienā palīdzēt saglabāt dabas daudzveidību. Rādīsim kukaiņu māju, aicināsim nobalsot par savām pļavas un meža vērtībām, iepazīstināsim ar mobilo ganāmpulku, kuru festivālā pārstāvēs aitas, un tā nozīmi dabisko pļavu atjaunošanā. “Dabas telts” apmeklētājiem būs iespēja izvēlēties savu pļavu apņemšanos – konkrētu rīcību, ar kuru varam palīdzēt Latvijas dabiskajām pļavām. Tāpat...
20.06.2019