Jaunumi

Latvijas Dabas fonda tiešraides no putnu aizsargājamo putnu sugu ligzdām šopavasar papildina jauna, vēl nebijusi tiešraide – kamera rādīs zemūdens dzīvi nēģu nārsta laikā Ziemeļkurzemes Raķupē. Raķupe ir Irbes baseina upe, kas ir samērā dziļa un ar pastāvīgi augstu ūdens līmeni. Līdz ar to tā ir viena no retajām nēģu un lašveidīgo nārsta upēm, kura ir brīva no bebru aizsprostiem. Tāpēc Raķupē laikā no 2015.-2017. gadam tika veikta Latvijā pirmā mākslīgās nēģu nārsta vietas ierīkošana – tika radīta mākslīga straujtece. Latvijā šāda tipa upē tik apjomīgi apsaimniekošanas darbi tika veikti pirmo reizi, un pēc darbu veikšanas jau pirmajā nārsta sezonā tika novēroti daudzi desmiti nārstojošu upes nēģu Lampetra fluviatilis un strauta nēģu...
25.04.2019
Mazais ērglis (Clanga pomarina) ir viens no Eiropā sastopamajiem plēsīgajiem putniem, un Latvijā dzīvo liela tā populācijas daļa – aptuveni 20% no visas pasaules mazajiem ērgļiem un ap 40% no Eiropas Savienības mazajiem ērgļiem. Tāpēc Latvija ir īpaši atbildīga par sugas globālo saglabāšanu. Latvija ir starp tām nedaudzajām valstīm, kas ir nozīmīgākās mazā ērgļa genofonda glabātājas. Pirmais mazā ērgļa sugas aizsardzības plāns Latvijā tika izstrādāts 2000. gadā, taču tas netika oficiāli apstiprināts. Šobrīd Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar ērgļu pētnieku Uģi Bergmani projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” ietvaros ir izstrādājis jaunu sugas aizsardzības plānu, kas balstīts jaunākajos zinātniskajos datos par mazā ērgļa...
24.04.2019
Latvijas Dabas fonda projekts GrassLIFE meklē komandas biedru! Aicinām mums pievienoties MOBILĀ GANĀMPULKA PALĪGU • Ja vēlies vasaru pavadīt simpātisku Galovejas govju un nedaudz nekaunīgu aitu kompānijā, palīdzot mūsu pieredzes bagātajiem “kovbojiem”,• ja proti rīkoties ar rokas zāles pļāvēju vai varbūt pat motorzāģi,• ja nebaidies no intensīva darba lauka apstākļos un garām darba stundām,• ja esi gatavībā strādāt izbraukumos visā Latvijā - DOD MUMS ZIŅU! Mēs piedāvājam:• Unikālu pieredzi darbā ar pirmo Latvijas mobilo ganāmpulku• Darbu skaistākajās Latvijas dabiskajās pļavās• Adekvātu atalgojumu pēc stundu likmes p.s Autovadītāja tiesības ir obligātas. Ja ir traktora vadīšanas tiesības – lieliski! Pamata darba vieta – Augšlīgatne. Šis ir...
23.04.2019
Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Latvijas Dabas fonds sniedza viedokli par plānotās kūdras ieguves Rustūžu purvā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu. LDF uzskata, ka IVN ziņojums ir sagatavots ļoti virspusēji un tajā izdarīti nepamatoti secinājumi, ka kvalitatīva Eiropas Savienības nozīmes neskartu augsto purvu biotopa un nozīmīgu īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu iznīcināšana plānotās kūdras ieguves vietā neradītu būtisku negatīvu ietekmi uz vidi. Saskaņā ar IVN ziņojumam pievienotajiem ekspertu atzinumiem “tuvākajā apkārtnē nav līdzvērtīgas platības un kvalitātes augstie purvi, Rūstužu purvam ir būtiska nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un tas kalpo kā nozīmīga dzīvotne gan augu, gan dzīvnieku sugām un ir sugu...
18.04.2019
Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja Inga Račinska par to, kas viņu iedesmo un ko viņa iesaka lasīt un pieredzēt citiem. Dabas kapitāls Viens no lielākajiem dabas aizsardzības jomā strādājošo izaicinājumiem ir paskaidrot dabas nozīmi cilvēka dzīvē tā, lai to saprastu ikviens – gan ome laukos, gan ministrs. Tāpēc īpašu prieku man sagādāja grāmata, kuras autors ar šo darbu tiek galā lieliski - vienkārši, bet izsmeļoši aprakstot to, cik vērta ir daba. Grāmatu “Nature’s Fortune” iesaku jebkuram dabas aizsardzības speciālistam, kas vēlas sarunāties ar cilvēkiem, un jebkuram cilvēkam, kas vēlas saprast dabas aizsardzības nozīmi ekonomikā. Tās autors ir Marks Terceks (Mark Tercek), ASV lielākās dabas aizsardzības organizācijas Nature...
05.04.2019
Klimata pārmaiņas šobrīd ir pasaulei izšķirīgi svarīgs jautājums, un to apturēšanai ir jāveic izmaiņas visās cilvēka darbības jomās. Latvijā viens no galvenajiem siltumnīcefekta gāzu (SEG) avotiem ir lauksaimniecība, kas veido 24% no visām valsts SEG emisijām, turklāt Latvija ir valsts ar Eiropas Savienībā otro lielāko lauksaimniecības SEG emisiju īpatsvaru. Tāpēc Latvijas Dabas fonds kopā ar Vides risinājumu institūtu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Čehijas Zinātnes un sabiedrības centru jau otro gadu īsteno projektu “LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā”. Projekta mērķis ir Latvijā pārbaudīt un praktiski demonstrēt SEG emisijas mazinošas lauksaimniecības prakses, kuras tajā pašā laikā ļauj...
04.04.2019
Latvijas Dabas fonds jau astoto gadu nodrošina tiešraides no aizsargājamo putnu sugu ligzdām – šogad tiks rādītas septiņas ligzdas – jūras ērgļu, zivjērgļu, melno stārķu un citu. Šādā apjomā un tehniskajā kvalitātē tiešraides iespējams nodrošināt, tikai pateicoties ziedotāju atbalstam. Tāpēc Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar SIA “Motacilla” ir radījuši īpašus kreklus ar tiešraižu varoņu – zivjērgļu un jūras ērgļa – portretiem. Iegādājoties šo kreklu, tiek atbalstītas putnu tiešraides.          “Mēs esam ļoti pateicīgi visiem tiešraižu atbalstītājiem, kas regulāri ziedo līdzekļus, lai mēs varētu turpināt daudziem tūkstošiem cilvēku rādīt putnus un dabu ciešā tuvplānā. Tagad visiem skatītājiem ir iespēja iegādāties kreklu ar iemīļoto putnu...
02.04.2019
Latvijas Dabas fonds jau astoto gadu katru pavasari “pieslēdz” tiešraides no putnu ligzdām, piesaistot milzīgu auditoriju gan Latvijā, gan citur pasaulē. Visu gadu skatāmajai Durbes jūras ērgļu un Kurzemes ūpju ligzdai šonedēļ pievienojas vistu vanaga ligzda, zivjērgļu ligzda, melno stārķu un mazo ērgļu ligzda. Vēlāk sezonas gaitā putnu tiešraides papildinās vēl viena kamera pie mazā ērgļa ligzdas, un, pateicoties LMT mobilajam internetam, arī pirmā zemūdens tiešraide no upes nēģu nārstošanas vietas. Durbes jūras ērgļu mātīte Milda ar martā izdētajām trīs olām. Ekrānšāviņš no Dabasdati.lv foruma.  Skatītāju vidū pati populārākā ligzda ir jūras ērgļu mītne Kurzemē, Durbes novadā. Tā atrodas vecas egles galotnē apmēram deviņstāvu mājas...
28.03.2019
Jau trešo gadu Latvijā tiek īstenots projekts “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā”, un viens no tā ietvaros veicamajiem darbiem ir mazā ērgļa sugas aizsardzības plāna izstrāde. Sugas aizsardzības plāns ir dokuments, kurā apkopota zinātniski pamatota informācija par sugas populāciju, to ietekmējošiem faktoriem, kā arī pasākumiem, kas veicami sugas aizsardzības stāvokļa uzlabošanai. Pirmais mazā ērgļa sugas aizsardzības plāns Latvijā tika izstrādāts 2000. gadā, tomēr tas tā arī netika oficiāli apstiprināts. Šobrīd pētnieki ir ieguvuši jaunas zināšanas par sugu, tāpēc nepieciešams veikt sugas plāna atjaunošanu, balstoties jaunākajos zinātniskajos datos. Martā notika pirmā mazā ērgļa sugas aizsardzības plāna apspriede, kurā Uģis...
26.03.2019
Par grāmatām, filmām un noderīgiem avotiem par un ap dabu stāsta Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš.  Rūpes par dabu un dzīves telpu mums apkārt un izriet no mūsu vērtību skalas. Ja būšana dabā mums sagādā prieku, kuru arvien gribas atjaunot atkal un atkal esot dabā, tad dabas vērtība noteikti būs starp mūsu prioritātēm. Savukārt, ja mūsu dzīve ir iekārtojusies tā, ka dabā būt izdodas retāk nekā mēs to paši vēlētos, tad nekas cits neatliek kā baudīt skaistas dabas filmas, lasīt grāmatas vai iedvesmoties no mākslas. Lūk mani galvenie iedvesmas avoti šādām reizēm: No latviešu dzejniekiem un zaļajiem domātājiem mani visvairāk iedvesmo Imants Ziedonis un Arvīds Ulme. Piemēram, Ziedoņa dzejoļu krājums “Es skaitīju un nonācu pie...
21.03.2019