Jaunumi

Latvijas Dabas fonda viedoklis par Dabas aizsardzības pārvaldes reformu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šobrīd aktīvi uzsākusi Dabas aizsardzības pārvaldes reformas procesu, plānojot atsevišķas tās funkcijas nodot Valsts vides dienestam. Ir radušās pamatotas šaubas, ka šis process tiek virzīts steigā un var radīt draudus dabas aizsardzības sistēmai Latvijā kopumā. Latvijas Dabas fonds vienmēr iestājies par dabas aizsardzības institūciju kapacitātes stiprināšanu, jo tā ir būtiski nepieciešama pilnvērtīgai dabas aizsardzības nodrošināšanai Latvijā. Dabas aizsardzības pārvalde, kas ir galvenā iestāde, kura īsteno dabas aizsardzības politiku, jau ilgāku laiku strādā ar milzīgu slodzi, veicot nozīmīgus projektus, pildot...
02.04.2020
Lai mazinātu lauksaimniecības ietekmi uz klimatu, Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar ar Vides risinājumu institūtu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Čehijas Zinātnes un sabiedrības centru turpina ieviest projektu “LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā”. 2020. gada lauka sezonā tiešās sējas metode tiks izmēģināta astoņās lauku saimniecībās, kopumā apsējot 143 ha. Projekta laikā iegūto rezultātu salīdzināšanai, vairākās saimniecībās tiek uzturēti tīrumi, kur saimnieki turpina tradicionālo augsnes apstrādi. Šajos tīrumos ir tādi paši augšanas apstākļi un audzētās kultūras kā ar tiešās sējas metodi sētajos tīrumos. Tiešā sēja ir viens no bezaršanas tehnoloģijas veidiem. Strādājot ar šo metodi, vienīgā augsnes...
01.04.2020
Latvijas Dabas fonds jau devīto gadu pavasarī “pieslēdz” tiešraides no putnu ligzdām, ļaujot cilvēkiem Latvijā un visā pasaulē pavisam tuvu ieskatīties dabas norisēs. Tiešraidēm no jūras ērgļu ligzdas Durbē un ūpju ligzdas Kurzemē šodien pievienojas zivjērgļu ligzda, melno stārķu un mazo ērgļu ligzdas. Tāpat varēs vērot pavisam jaunu vistu vanagu ligzdu Rīgā, kas parādīs putnu dzīvi urbānā vidē. Vēlāk sezonas gaitā putnu tiešraides papildinās vairākas putnu sugas sugas, kā arī zemūdens tiešraide no nēģu nārstošanas vietas. “Šajā pavasarī mūsu tiešraides ir ieguvušas jaunu nozīmi un misiju. Lai pievarētu COVID-19 krīzi, mums ir jāpaliek mājās, un tiešraides kameras sniedz cilvēkiem tik ļoti vajadzīgo saikni ar dabu, ļauj vērot putnu dzīvi...
27.03.2020
Situācija pasaulē un Latvijā šobrīd ir ļoti nopietna un mūsu spēja pārvarēt krīzi būs atkarīga no tā, cik mēs katrs būsim atbildīgi un ievērosim valdības norādījumus. Pievienojamies aicinājumam visiem, cik vien iespējams, palikt mājās! Arī mēs, Latvijas Dabas fonds, paliekam mājās. Darbu turpinām attālinātā režīmā,  bet mūsu birojs būs slēgts. Ar mums var sazināties elektroniski un telefoniski Labās ziņas ir tās, ka dabā viss notiek - nāk pavasaris un pasaule atdzimst.  Doties pastaigās dabā un svaigā gaisā arī šobrīd nav aizliegts, tas pat ir vēlams, lai varētu saglabāt labu garīgo un fizisko veselību, taču to jādara, ievērojot sociālās distancēšanās principus - vai nu vienatnē vai savas ģimenes lokā.  Iesakām doties uz dabas takām, kuras...
16.03.2020
Šī gada 3. martā Latvijas televīzijas raidījumā “1:1” premjerministrs Krišjānis Kariņš, atbildot uz jautājumu par to, kas notiek ar strīdīgajiem grozījumiem par koku ciršanu mežā, norādīja – kamēr nebūs visu pušu vienots viedoklis, tikmēr šis jautājums netiks iekļauts valdības darba kārtībā. Vides organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Pasaules Dabas fonds – pauž gandarījumu par Kariņa nostāju noteikumu grozījumu procesā. Organizācijas uzskata, ka Kariņš rīkojies korekti – kā mūsdienīgs un demokrātisks vadītājs, kurš saskata mežu apsaimniekošanas jautājuma dažādās puses un nepieļauj atsevišķu lobiju “atnestu” likumprojektu apstiprināšanu. Vides NVO vēlreiz uzsver, ka noteikumu projekts, kas paredz būtisku...
11.03.2020
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un Latvijas Dabas fonds aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties dabas vērošanas kampaņā, iesūtot zinātniekiem sezonālo dabas norišu attēlus portālā un lietotnē Dabasdati.lv. Foto: Ilze Priedniece Līdz šim 2020. gada ziema un agrais pavasaris ir bijuši siltākie Latvijas meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Netipiski agri zied lazdas un sniegpulkstenītes – agrā pavasara vēstneši. Atgriezušies arī tādi pirmie migranti kā dzērves un lauku cīruļi. Pētījumi liecina, ja pavasaris iestājas agri, augu attīstība notiek lēni, tomēr, lai labāk izprastu dabas norises netipisku un neraksturīgu laikapstākļu gadījumā, Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti uzņemt, un iesūtīt dabas attēlus portālā...
09.03.2020
Vides organizācijas – Pasaules Dabas fonds, Latvijas Dabas fonds un Latvijas Ornitoloģijas biedrība – pauž neizpratni par Ministru prezidenta K. Kariņa ikgadējā ziņojumā Saeimai par Ministru kabineta paveikto iekļauto informāciju par regulējumu par koku ciršanu un meža atjaunošanu. Ziņojumā teikts, ka “Izstrādāts un atkārtoti izdiskutēts Valsts sekretāru sanāksmē regulējums par koku ciršanu un meža atjaunošanu, lai veicinātu meža ekonomisku, ekoloģisku un sociāli ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu. Minētais regulējums izstrādāts pārdomāti, līdzsvarojot koku ciršanu ar produktīvu mežu atjaunošanu, kas sekmēs gan intensīvāku oglekļa piesaisti ilgtermiņā, gan veidos uzņēmējdarbības attīstības prognozējamību mežsaimniecībai.”...
02.03.2020
Latvijas Dabas fonds aicina piedalīties cenu aptaujā Komunikācijas kampaņas par zālājiem izstrāde un īstenošana, un animācijas filmiņu izstrāde projekta LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros (ID. Nr. 6.1-2/GL2020-1) Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī iepirkums par komunikācijas kampaņu pagaidām tiek apturēts. Informēsim par jaunajiem termiņiem.  Pieteikumu iesniegšanas termiņš un vieta: Līdz 20.03.2020 plkst. 17.00Latvijas Dabas fonds, Vīlandes iela 3-7, Rīga, LV-1010 pa pastu, elektroniski ldf@ldf.lv vai personīgi.  Piedāvājumu vērtēšana: Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums atbilstoši noteiktajai tehniskajai specifikācijai. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās un pretendents nevar...
24.02.2020
Latvijas Dabas fonds, kas šogad atzīmē savu trīsdesmit darbības gadu jubileju, 21. februārī pulcējās uz gadskārtējo dalībnieku pilnsapulci. Dalībnieku pilnsapulcē, kurā piedalījās gan LDF dibinātāji, gan jaunie dalībnieki, kas piepulcējušies pēdējo gadu laikā, klātesošie tika iepazīstināti ar LDF stratēģiskajām prioritātēm, galvenajiem paveiktajiem darbiem, jaunajiem projektiem, kā arī atsevišķām aktuālām tēmām. Tā dalībnieki varēja iepazīties tuvāk ar LDF mobilā ganāmpulka gaitām, politisko iniciatīvu "Zaļais barometrs", kā arī izsekot LDF nesenajiem tiesas procesiem saistībā ar mikroliegumu atcelšanu un šo tiesas procesu galvenajiem secinājumiem dabas aizsardzībai. Vēl būtiska LDF darba sadaļa ir iesaiste lauku attīstības politikas...
24.02.2020
Šī gada 31. janvārī Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu nams apmierināja Latvijas Dabas fonda (LDF) pieteikumu atzīt par prettiesisku Valsts meža dienesta (VMD) lēmumu, ar kuru tika atcelts VMD reģionālās virsmežniecības iepriekš pieņemtais lēmums par mikrolieguma izveidošanu mazajam ērglim. Šis bija viens no trīs pēc būtības līdzīgiem tiesas procesiem, kurus pēdējo gadu laikā ierosinājis LDF, vēršoties tiesā ar pieteikumu atcelt VMD lēmumus, ar kuriem tiek atcelti paša VMD iepriekš pieņemtie mikroliegumu izveidošanas lēmumi. “Tiesas lēmumi skaidri norāda, ka dabas aizsardzība ir tiesisks pienākums sabiedrības interešu vārdā,” atzīst Jānis Ķuze, LDF eksperts un pārstāvis tiesas procesos. Kopumā šie trīs tiesas procesi izgaismo...
18.02.2020