Jaunumi

Eiropas Komisija (EK) turpina uzraudzīt ES dalībvalstu rīcību ES dabas aizsardzību regulējošo tiesību aktu ievērošanā. Februārī EK turpina pārkāpuma procedūru pret Poliju, kā arī ir uzsākusi divas jaunas pārkāpuma procedūras pret  Lietuvu un Spāniju. EK turpina pārkāpuma procedūru pret Poliju. EK ir konstatējusi, ka Polija nav izpildījusi Eiropas Savienības tiesas 2018. gada 17. aprīļa spriedumu,  ar kuru  Polijai tika uzdots nodrošināt  ES īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību  Natura 2000 teritorijā “Belovežas gārša”. Minētajā spriedumā tiesa atzina, ka Polija ir pārkāpusi ES tiesību aktus, jo tā nav novērsusi mežsaimnieciskās darbības radīto negatīvo ietekmi uz īpaši aizsargājamajām sugām un biotopiem, kā arī nav nodrošīnājusi...
03.03.2021
Dabas aizsardzības pārvalde ir vienojusies par sadarbību ar Latvijas Dabas Fondu (LDF), lai īstenotu LIFE integrēto daudzgadu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature). Projekta mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, lai aizsargātu Eiropas Savienības nozīmes biotopus un sugas, un Latvijas Dabas fonda uzdevums būs izveidot zīmolu produktiem, kuri nāk no dabiskajām pļavām. LDF darbs projektā būs saistīts ar projekta tēmu “ES nozīmes aizsargājamie zālāji”. Zālāju biotopi ir Eiropas Savienības un Latvijas apdraudētāko dzīvotņu sarakstā, un, lai tos saglabātu, nepieciešama gan zālāju atjaunošana, gan to saudzīga un ilgtspējīga apsaimniekošana. Dabiskie...
02.03.2021
11. martā notiks Latvijas Dabas fonda projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” piektā tiešsaistes nodarbība “Daudzveidīgi meži un klimats”. To vadīs bioloģijas doktors un Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, bet sarunu moderēs klimata aktīvists Rūdolfs Kivlenieks. Līdztekus turpmākajām “Dabas un klimata skola jauniešiem” tiešsaistes nodarbībām martā un aprīlī tiks laistas klajā arī video lekcijas, savukārt 20. maijā notiks erudīcijas spēle jauniešiem par dabas un klimata tēmām. Latvijas Dabas fonda projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” piektā tiešsaistes nodarbība “Daudzveidīgi meži un klimats” notiks 11. martā 14.00 – 15.00. Tās eksperts būs bioloģijas doktors un Latvijas Ornitoloģijas...
01.03.2021
Šodien, 18. februārī, tiešsaistē norisināsies Liebritānijas vēstniecības Latvijā rīkotais zaļais meetup “Ceļā uz COP26”. Tas veidots, gatavojoties 26. ANO klimata pārmaiņu konferencei “COP26”, kas novembrī notiks Apvienotajā Karalistē. Tā laikā Latvijas un Lielbritānijas vides eksperti un entuziasti diskutēs par klimata pārmaiņām, valstu iespējām mazināt ietekmi uz vidi, kā arī ilgtspējīgu paradumu iedzīvināšanu sabiedrībā. Zaļā meetup programmā iekļautas trīs sesijas jeb pieturas, kas palīdzēs labāk izprast klimata pārmaiņu cēloņus un sekas. Pirmajā pieturā #DomāZaļi Latvijas un Lielbritānijas vides eksperti iedvesmojošās lekcijās dalīsies ar labās prakses piemēriem, ieviešot ilgtspējīgu domāšanu personīgajā dzīvē un uzņēmējdarbībā. Savā...
18.02.2021
Šonedēļ Londonā klajā nāca jauns, vērienīgs ziņojums, kurā tā autors, Kembridžas universitātes profesors sers Parta Dasgupta, iepazīstina ar bioloģiskās daudzveidības ekonomikas ideju – ekonomisko ietvaru bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ziņojums, kas balstīts dziļā izpratnē par ekosistēmām un to saikni ar ekonomiku, aicina steidzami un fundamentāli mainīt mūsu pieeju ekonomikai un ekonomikas sasniegumu mērīšanai, lai aizsargātu dabu un līdz ar to arī mūsu labklājību. “Mūsu ekonomika, iztika, labklājība ir atkarīgas no mūsu pašas dārgākās vērtības – dabas. Mēs nepastāvam atsevišķi no dabas, mēs esam dabas daļa”, ziņojuma ievadā saka Dasgupta. Profesors uzsver, ka daba ir tieši tāda pati vērtība kā ražošanas un cilvēkkapitāls,...
05.02.2021
Vides organizāciju "Zaļais Barometrs" aplūko norises 2021. gada janvārī - ko paveikuši politiķi vides, dabas un klimata jomās? Kādiem notikumiem iesakām pievērst uzmanību, jo tie varētu ietekmēt vides, dabas un klimata jautājumu politisko attīstību?  ES atveseļošanās plāns Latvijas versijā – caurumu aizlāpīšana bez vīzijas par zaļu ekonomiku Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) būtība ir palīdzēt valstīm atgūties no Covid 19 krīzes, kā arī radīt valstu ilgtermiņa noturību pret nākotnes krīzēm, tai skaitā – pārkārtot ekonomiku uz zaļu un digitālu. Taču Latvijas ministriju piedāvātie ekonomikas atveseļošanās plāni, kas tika prezentēti janvārī, šiem mērķiem tomēr īsti neatbilst – tā uzskata vides organizācijas...
03.02.2021
18. februārī Latvijas Dabas fonds ar tiešsaistes nodarbību “Lauksaimniecība, bioloģiskā daudzveidība un klimats” turpinās projektu “Dabas un klimata skola jauniešiem”. Tā mērķis ir izglītot jauniešus par klimata pārmaiņām, īpaši uzsverot to mijiedarbi ar dabas daudzveidību. Līdztekus tiešsaistes nodarbībām “Dabas un klimata skola jauniešiem” piedāvās arī video lekcijas un mācību gada izskaņā notiks erudīcijas spēle par dabas un klimata tēmām. “Dabas un klimata skola jauniešiem” materiāli un tēmas ir sagatavoti, balstoties mācību priekšmetu programmu tematos, lai tos būtu iespējams integrēt skolu darbā. Projekta “Dabas un klimata skola jauniešiem” mērķauditorija ir skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, taču piedalīties tiešsaistes nodarbībās...
02.02.2021
Ziemīgajā 31. janvārī dabas novērojumu portāls Dabasdati.lv ir sasniedzis apaļu rekordu – tajā reģistrēts miljonais dabas novērojums. Tas ir sveiciens no vasaras – 2020. gada 6. jūnijā Talsu novadā novērotais mazais svilpis, ko portālā 31. janvārī reģistrējis Normunds Zeidaks. “Dabasdati.lv jau vairāk nekā divpadsmit gadus ir Latvijā lielākais dabas novērojumu portāls – tā ir iespēja jebkuram dabas vērotājam iesaistīties sabiedriskajā zinātnē, ar saviem novērojumiem sniedzot vērtīgus datus pētniekiem. Dabas izpētei, izpratnei un aizsardzībai pat ļoti parastu sugu novērošana un ziņošana dod būtiskus datus, tāpēc tieši sabiedriskajai zinātnei ir tik nozīmīga loma. Priecājamies par miljono novērojumu un sakām paldies visiem Dabasdati.lv...
01.02.2021
No 1. februāra Latvijas Dabas fonds mainījis mājvietu un turpmāk mūsu birojs atradīsies Blaumaņa ielā 32 – 8, Rīgā. Mūsu biroja telefona numurs saglabājas iepriekšējais 67830999, kā arī kā vienmēr ar mums var sazināt, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi ldf@ldf.lv. Līdzīgi kā daudzām organizācijām, attālinātā strādāšana ir mainījusi arī Latvijas Dabas fonda dzīvi un plašs birojs ar daudzām darba vietām vairs nav nepieciešams. Mazākas telpas, mazāk darba vietu – arī tas ir mazāks resursu patēriņš un videi draudzīga rīcība. Šobrīd turpināsim strādāt attālināti, tāpēc birojā viesi var ierasties tikai pēc individuālas vienošanās. Taču, godīgi sakot, visvairāk gaidām vasaru, kad, kā jau ierasts, lielākā daļa mūsu darbinieku strādā attālināti un...
01.02.2021
Laikā, kad klimata pārmaiņas kļūst arvien redzamākas arī Latvijas iedzīvotāju ikdienā, Latvijas Dabas fonds kopā ar partneriem Vides risinājumu institūtu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, kā arī Čehijas Zinātnes un sabiedrības centru turpina ieviest projektu “LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā”. Jau trešo gadu Latvijā tiek pārbaudītas un praktiski demonstrētas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisijas mazinošas lauksaimniecības prakses, kuras tajā pašā laikā ļauj lauksaimniekiem saglabāt ekonomisko stabilitāti un veicina klimata atbildīgas lauksaimniecības konkurētspēju tirgū. LIFE CRAFT trešajā projekta sezonā 2020. gadā aktīvi turpināja lauka darbus, testējot trīs klimatam draudzīgas...
26.01.2021