Jaunumi

Latvijas Dabas fonds un ES LIFE projekta LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” (LIFE AQPOM) komanda aicina ekspertus no visas Eiropas piedalīties starptautiskā konferencē par mazo ērgli. Konference notiks 2021. gada 9. un 10. septembrī, tiešsaistē ZOOM platformā, tās darba valoda – angļu. Konference pulcēs sugas ekspertus no visām Eiropas valstīm, lai dalītos ar pieredzi par dažādiem ar mazo ērgli saistītiem jautājumiem. Konference noslēgs projektu “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” un parādīs projekta laikā sasniegtos rezultātus, ar kuriem iepazīstinās visi četri projekta partneri. Pasākumā notiks dalīšanās ar gūto pieredzi, kā arī diskusija par mazā ērgļa aizsardzības nākotnes perspektīvām visā...
08.06.2021
Vides aizsardzības nevalstiskās organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Pasaules Dabas Fonds un Vides aizsardzības klubs – pieprasa AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), lai tiktu izbeigta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo meža biotopu iznīcināšana LVM apsaimniekotajos valsts mežos. Vides NVO pārstāvji vairākkārt dabā konstatējuši un no iedzīvotājiem saņēmuši ziņas, ka LVM izcērt ES nozīmes aizsargājamos meža biotopus. Turklāt LVM publiski sniegtā informācija apliecina, ka nevar runāt par atsevišķiem gadījumiem, bet aizsargājamo biotopu iznīcināšana ir apzināta un sistemātiska. LVM padomes loceklis Mārtiņš Gaigals paudis, ka, neveicot...
01.06.2021
Latvijas Dabas fonda eksperti sākuši darbu projektā “Dabas skaitīšanā konstatēto Biotopu direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un sūnu sugu atradņu inventarizācija un monitorings”. Biotopu kartēšana projektā “Dabas skaitīšana” ilga četrus gadus un šī projekta ietvaros konstatētas daudzas retas un īpaši aizsargājamas sugas, tostarp Biotopu direktīvas II un IV pielikuma augu un sūnu sugas.  Tās ir īpaši aizsargājamas sugas, kuras ir ES interešu lokā un par kuru stāvokli valstī Latvijai ik pēc 6 gadiem jāsniedz ziņojums Eiropas Komisijai (EK), izvērtējot sugu populāciju dinamiku, dzīvotņu stāvokli un to nākotnes izredzes. Latvijā zināmas 15 direktīvas II un IV pielikuma vaskulāro augu un 4 sūnu sugas. Dažas no šīm sugām vismaz pēc...
30.05.2021
Latvijas Dabas fonds maijā iesniedzis Eiropas Komisijā sūdzību par Putnu direktīvas prasību pārkāpumu Latvijā. Sūdzība tika sagatavota "Aktīvo iedzīvotāju fonda" atbalstītā projekta “Sūdzība par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu” ietvaros. Konkrētās sūdzības mērķis ir panākt esošā Latvijas normatīvā regulējuma izvērtēšanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu mazā ērgļa Clanga pomarina un citu izklaidus ligzdojošo īpaši aizsargājamo putnu sugu efektīvu aizsardzību. Mazais ērglis ir Putnu direktīvas I pielikuma suga, kuras populācijas saglabāšanai labvēlīgā stāvoklī ir nepieciešami īpaši sugas aizsardzības pasākumi, tomēr pašlaik spēkā esošais Latvijas tiesiskais regulējums pilnībā nenodrošina sugas aizsardzību ilgtermiņā. Latvija ir īpaši...
30.05.2021
26. un 27. maijā “Zaļā barometra” rīkotajās pašvaldību priekšvēlēšanu debatēs par aprites ekonomiku, dabas vērtībām un klimatneitralitāti "Zaļais grils"piedalījās 12 partiju sarakstu kandidāti no visas Latvijas. Kandidāti par prioritātēm galvenokārt uzskata Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanu, atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu un ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanu, taču dabas vērtību saglabāšana nav starp kandidātu plānu prioritātēm. Lelde Eņģele, projekta “Zaļais barometrs” eksperte no Latvijas Dabas fonda norāda: “Pašvaldības apzinās savas iespējas virzīt attīstību un ietekmēt vides kvalitāti gan izstrādājot teritorijas plānojumu, gan veicot investīcijas un veidojot uzņēmējdarbības vidi. Cerīgi šķiet pretendentu solījumi...
28.05.2021
Latvijas vides organizācijas projekta “Zaļais barometrs” ietvaros ir veikušas pašvaldību kandidātu sarakstu vērtējumu, aplūkojot to piedāvājumu un mērķus vides, dabas un klimata jomā. Tikai 28 saraksti ir vērtējami kā samērā zaļi, jo tie saņēmuši pusi vai vairāk no maksimālā iespējamā vērtējuma. Ja klimata un vides kvalitātes mērķu sasniegšana bieži vien sasaucas ar pašvaldību nospraustajiem mērķiem, tad dabas vērtību saglabāšana ir palikusi novārtā, taču liela daļa pašvaldību kandidātu ir apņēmības pilni atbalstīt bioloģisko lauksaimniecību un zaļo iepirkumu. Aicinām iepazīties ar sava novada sarakstu iegūtajiem “zaļajiem punktiem” http://www.zalais-barometrs.lv/lv/pasvaldibu-velesanu-izvertejums-2021 un piedalīties pašvaldību vēlēšanās...
25.05.2021
Latvijas Dabas fonds projekta “GameOn: Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt” ietvaros rīkotajā projektu konkursa “Klimata sveicieni” aicināja nevalstiskās organizācijas pieteikt projektus, kas informētu un izglītotu jauniešus par klimata pārmaiņām Latvijā un pasaulē, kā arī iesaistītu tos klimatam draudzīgā rīcībā. Konkurss ir noslēdzies un atbalstu tajā ieguvuši četri lieliski projekti, kas norisināsies dažādās Latvijas vietās un ar daudzveidīgu pieeju nostiprinās izpratni par klimata pārmaiņu dažādiem aspektiem jauniešu auditorijā. Kopumā konkursā piedalījās 23 nevalstiskās organizācijas, un konkurence bija ļoti sīva, jo visi projekti bija pārdomāti, ar savu īpašo ideju un auditoriju. Projekta “GameON” finansiālu atbalstu saņem biedrība "...
20.05.2021
Jau 5. jūnijā veiksim izvēli, kas būs tie politiķi, kas noteiks dzīvi pašvaldībās nākamos četrus gadus. Vai šie politiķi būs arī tādi, kuri spēs pašvaldībās īstenot ilgtspējīgas attīstības mērķus? Vai potenciālajiem pašvaldību politiķiem, kuri ir vistuvāk cilvēku ikdienas dzīvei, ir nosprausti mērķi dabas, vides un klimata jautājumos? Projekts “Zaļais barometrs” 26. un 27. maijā plkst. 19.00 aicina uz kandidātu priekšvēlēšanu “Zaļo grilu” – debatēm par pašvaldību vēlēšanu sarakstu zaļajiem solījumiem un mērķiem. Diskusijas moderēs žurnālists Māris Zanders, un tās būs skatāmas tiešsaistē – projekta “Zaļais barometrs” Facebook lapā 26. un 27. maijā plkst. 19:00, kā arī kanālā TV4 26. maijā plkst. 19:00 un 27. maijā plkst. 20:30. Diskusijā 26...
20.05.2021
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāns – panākts nozīmīgs progress Atveseļošanas un noturības mehānismā paredzētā apjomīgā finansējuma izlietošanas plānu kalšana Latvijai bija viena no šī gada pirmās puses nozīmīgākajām diskusijām arī attiecībā uz vides un klimata jomu. Jau janvārī vides organizācijas pauda bažas, ka Latvijas ieceres neatbilst šī mehānisma būtībai, kas ir – palīdzēt valstīm atgūties no Covid19 krīzes, īstenojot uz noturību, digitālu un zaļu ekonomiku mērķētas reformas, kā arī atvēlēt līdzekļus klimata pārmaiņu  mazinošiem pasākumiem. Galvenie iebildumi – ANM plānam trūkst ambīciju vides jomā, tā iecerēti pasākumi neietver reformas, bet vairāk atgādina budžeta caurumu lāpīšanu, turklāt vairākas ietvertās...
11.05.2021
Latvijas Dabas fonda projekta GrassLIFE ietvaros izveidotais mobilais ganāmpulks šonedēļ sāks noganīšanas darbus Siguldas dabiskajās pļavās - Balonu pļavā, Melnajos krastos un Klauku līcī. Visas ganības šķērso gājēju takas, tāpēc Siguldas iedzīvotāji un viesi, kas dodas pa tām pastaigās, varēs sastapties arī ar mobilā ganāmpulka gotiņām – pļavu atjaunotājām. Uz Melnajiem krastiem dosies septiņas govis, kurām ganību laikā dzims teliņi. Balonu pļavā pretī Siguldas peldētavai uzturēsies astoņas govis ar trīs teliņiem, bet pārējām mazuļi dzims ganībās. Ar viņām kopā būs arī bullis Bo. Savukārt Klauku līcī, Paradīzes un Gleznotājkalna pakājē, būs iespējams sastapt desmit teles ar bulli Asusu. Klauku līcī mobilais ganāmpulks uzturēsies visu...
10.05.2021