Latvijas Dabas fonds veicis organizācijas pašnovērtējumu

31.08.2015

No 25.-27.08.2015. Latvijas Dabas fonds (LDF) īstenoja trīs dienu kapacitātes celšanas semināru, kas norisinājās Ziemupē. Semināra laikā LDF darbinieki, Padomes locekļi un brīvprātīgie veica organizācijas pašnovērtējumu saskaņā ar īpašu nevalstiskajām organizācijām pielāgotu izcilības modeļa GOAworkBench palīdzību un uzsāka darbu pie savas organizācijas attīstības stratēģijas izstrādes. Latvijas Dabas fonds ir pirmā vides organizācija Latvijā, kas veikusi pašvērtējumu, izmantojot šo modeli.

Semināra laikā LDF darbiniekiem un brīvprātīgajiem bija iespēja noklausīties lekcijas par projektu vadību, kā arī iepazīties ar situāciju dabas aizsardzības jomā Liepājas apkārtnē.

Pēc trīs dienu semināra un pašnovērtējuma veikšanas LDF aktīvi turpinās darbu pie organizācijas stratēģijas izstrādes, kā arī strādās ar jautājumiem, kas pašnovērtējumā tikuši akcentēti kā visaktuālāk risināmie.

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.