Seminārs "Bioloģiski vērtīgie zālāji = aizsargājamie zālāju biotopi?"

09.12.2015

Š.g. 14.decembrī plkst.10:00 - 13:00 aicinām uz semināru un projekta noslēguma pasākumu "Bioloģiski vērtīgie zālāji = aizsargājamie zālāju biotopi? Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana šodien un nākotnē". Seminārs notiks Latvijas Dabas muzeja 6.stāva konferenču zālē (Kr.Barona ielā 4, Rīgā).

Seminārā aicinām piedalīties sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, kas darbojas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā arī lauksaimnieku un vides organizāciju pārstāvjus, lauksaimniekus un citus interesentus.

Semināra programma:
 
ES nozīmes zālāju biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas vadlīnijas.
Solvita Rūsiņa, Dabas aizsardzības pārvalde
 
Jaunākie dati par bioloģiski vērtīgo zālāju ražību.
Baiba Strazdiņa, Latvijas Dabas fonds
 
Attālinātie novērojumi lauksaimnieciskās darbības uzraudzībai – kā un vai tos var izmantot platībmaksājumu administrēšanai.
Dainis Jakovels, Vides risinājumu institūts
 
2015. gada pieredze BVZ maksājumu administrēšanā.
Indulis Āboliņš, Lauku atbalsta dienests
 
Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāns – saimniekošana bioloģiski vērtīgajos zālājos un atbalsta saņemšana.
Gunta Bāra, Zemkopības ministrija
 
Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijās līdz 2020. gadam.
Agnese Priede, Dabas aizsardzības pārvalde
 
Dalībai seminārā lūdzam pieteikties līdz 11. decembrim:
- sūtot e-pastu: andrejs.briedis@ldf.lv 
- sūtot SMS vai zvanot: 2609648
 
Seminārs vienlaicīgi būs arī noslēdzošais projketa "Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos" pasākums. 
 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.