Notikusi Latvijas Dabas fonda jaunievēlētās Padomes pirmā sēde

01.12.2014

2014. gada 19. novembrī notika Latvijas Dabas fonda jaunievēlētās Padomes pirmā sēde. Tās laikā tika ievēlēts jauns Padomes priekšsēdētājs – Jānis Ķuze.

Līdz ar jauna Padomes priekšsēdētāja vēlēšanām, pirmajā Padomes sēdē tika apstiprināta Latvijas Dabas fonda stratēģija EKOenerģijas sertificēšanas sistēmas ieviešanā attiecībā uz vēja rotoriem, apspriesta jaunā Latvijas Dabas fonda statūtu redakcija, apstiprināts viens jauns projekts, kā arī izdiskutēts jautājums par 2015. gada prioritāro dzīvotni, LDF stratēģijas izstrādi, jaunajiem projektu pieteikumiem u.c.

Jauna Latvijas Dabas fonda Padome tika ievēlēta š.g. oktobra beigās Latvijas Dabas fonda Dibinātāju sapulcē. Dibinātāju sapulce notiek vismaz vienu reizi trīs gados (iepriekšējā notika 2011. gada rudenī), kurā aicināti piedalīties visi Latvijas Dabas fonda dibinātāji. Jaunajā Padomē aizklātās vēlēšanās tika ievēlēti septiņi Padomes locekļi – Lelde Eņģele, Inga Račinska, Jānis Ķuze, Jānis Priednieks, Aivars Petriņš, Rūta Sniedze – Kretalova un Andrejs Briedis.

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.