Šodien notiek konference par Dabas direktīvām

20.11.2015
20. novembrī vairāk nekā 400 valdību, nevalstisko organizāciju un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji tiekas EK organizētā konferencē par ES Dabas Direktīvu atbilstības pārbaudiTā ir augsta līmeņa konference, kas ir daļa no ES Dabas direktīvu novērtējuma procesa. Konferencē tiek prezentēti sākotnējie secinājumi no Direktīvu novērtējuma procesa, un tie tiek apspriesti ar dalībvalstīm un citām iesaistītajām pusēm. Kā norādīts šajā EK pasūtītajā ziņojumā, Dabas Direktīvas ir bijušas ļoti nozīmīgs rīks ES dabas aizsardzības politikas ieviešanai, tomēr to ieviešana ir nepietiekama. Ziņojums uzsver, ka Dabas Direktīvu ieviešanu būtiski ietekmē finansējuma pieejamība, integrācija citu nozaru politikā, kā arī politiskais atbalsts un sabiedrības izpratne.
 
Latvijas Dabas fondu (LDF) un Eiropas vides biroju (EEB) konferencē pārstāv LDF padomes locekle un EEB viceprezidente Inga Račinska. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju pārstāv Dabas aizsardzības departamenta direktores vietniece Ilona Mendziņa. 
 
Pirms konferences ES pilsoņi sapulcējās pie konferences ieejas, lai EK vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisāram Karmenu Vellam simbosliski pasniegtu ES pilsoņu balsojumu par direktīvu saglabāšanu.
 

ES Pilsoņu balsojuma pasniegšana K.Vellam.
 
Kā ziņo LDF pārstāve Inga Račinska: "Konference solās būt interesanta un spraiga, visi viedokļi tajā ir plaši pārstāvēti. Mēs ceram, ka ES pilsoņu izteiktā vēlme saglabāt direktīvas un uzlabot to ieviešanu tiks sadzirdēta".
 
Konferencei varat sekot līdzi arī tiešraidē
 
Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.