Par Dabas direktīvu konferenci

26.11.2015
Kā jau ziņojām iepriekš, 20.novembrī Briselē pulcējās sabiedrības pārstāvji, lai Eiropas komisijas organizētā konferencē uzklausītu sākotnējo ziņojumu par Dabas Direktīvu izvērtēšanas procesu, un sniegtu savu viedokli par to. 
 
Sabiedrības viedoklis bija vienbalsīgs – gan ES valdību pārstāvji, gan Eiropas Parlamenta pārstāvji, gan Reģionu komitejas pārstāvji, gan vides un lauksaimnieku organizāciju pārstāvji uzsvēra Dabas Direktīvu nozīmi dabas aizsardzībā un nepieciešamību tās labāk ieviest, nevis pārskatīt. Kā norādīja Vācijas vides ministre Elza Nikela (Elsa Nickel), direktīvu pārskatīšana izraisītu ilgu neskaidrību periodu, kas savukārt kavētu ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstību. 
 
Francijas vides ministrija bija veikusi invertējumu par dabas aizsardzības ietekmi uz tautsaimniecību, un norādīja ka 1 miljona eiro ieguldījums dabas aizsardzībā rada 12 darba vietas, kas ir uz pusi vairāk kā ieguldījumiem, piemēram, ūdens apsaimniekošanā. 
 
Sākotnējā direktīvu izvērtējuma ziņojuma sagatavošanā piedalījās vairāk nekā 30 konsultanti, izvērtējot vairāk nekā 1700 dokumentus, sabiedrības aptaujas rezultātus un pētījumus. Ziņojumā uzsvērta Dabas direktīvu nozīme dabas aizsardzībā un tautsaimniecībā. Tiešās izmaksas Natura 2000 dabas teritoriju tīkla ieviešanai visās dalībvalstīs novērtētas kā 5.8 miljardi eiro gadā. Tai pašā laikā guvumi no Dabas direktīvu ieviešanas (gan tiešie guvumi, gan ekosistēmu pakalpojumu novērtējums) tiek vērtēti 200-300 miljardu/gadā apjomā. 
 
Kā nozīmīga tautsaimniecības nozare, kas atstāj ļoti lielu ietekmi uz dabas daudzveidību ziņojumā tiek uzsvērta lauksaimniecība. Konferences laikā vairākkārt tika pieprasīta ES lauksaimniecības politikas pārskatīšana, lai novērtētu vai tā sniedz sabiedrībai svarīgus pakalpojumus un cik liela daļa tās budžeta vērsta uz visai ES sabiedrībai svarīgu preču un pakalpojumu atbalstu. 
 
Par konferenci, Dabas Direktīvu izvērtēšanas procesa tālāko norisi un kampaņas “Dabas trauksme” rezultātiem Latvijas Radio 1 raidījumā “Zināmais nezināmajā” šodien runāja Latvijas Dabas fonda sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Ušča, Latvijas Dabas fonda padomes locekle, Eiropas vides biroja pārstāve Inga Račinska un Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.
 
Dabas Direktīvas ir vieni no nozīmīgajiem Eiropas vides politikas dokumentiem, kas nosaka vienādus rīkus visā Eiropas Ssavienībā dabas aizsardzības nodrošināšanai. 
 
Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.