Notiks lekcija par dabas aizsardzības plānu izstrādi un to ieviešanas novērtējumu

06.11.2014

Trešdien, 2014.gada 12.novembrī plkst.17:00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes (Kronvalda bulvārī 4) 6.auditorijā notiks Latvijas Dabas fonds īstenotā lekcija ciklā „Izvēlies dabas aizsardzību”. Lekcijas tēma - Dabas aizsardzības plānu izstrāde un to ieviešanas novērtējums. Uz lekciju laipni gaidīti visi interesenti!

Latvijā dabas aizsardzības plāni tiek izstrādāti īpaši aizsargājamām dabas teritorijām uz konkrētu laika posmu. Šo plānu mērķis ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.

Lekcijā uzstāsies Dr.biol. Liene Auniņa un Mag.biol. Lelde Eņģele - Latvijas Dabas fonda ekspertes ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dabas aizsardzības plānu izstrādē un to ieviešanas novērtēšanā.

Latvijas Dabas fonda īstenotais lekciju cikls “Izvēlies dabas aizsardzību” notiek projekta “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, integrējot vides un dabas aizsardzības prasības politikas plānošanas dokumentos” ietvaros. Tā mērķis ir iepazīstināt topošos dabas aizsardzības speciālistus un citus interesentus ar aktuālām tēmām dabas aizsardzībā, kā arī dalīties ar praktisko pieredzi šajā jomā.

Maija Ušča, Latvijas Dabas fonds

 

Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.