Notiks augsta līmeņa konference par ES Dabas direktīvām

17.11.2015

20. novembrī Briselē tiksies valdību, nevalstisko organizāciju un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji EK organizētā konferencē par ES Dabas Direktīvu atbilstības pārbaudi Tā ir augsta līmeņa konference, kas ir daļa no ES Dabas direktīvu novērtējuma procesa. Konferencē tiks prezentēti sākotnējie secinājumi no Direktīvu novērtējuma procesaKā norādīts šajā EK pasūtītajā ziņojumā, Dabas Direktīvas ir bijušas ļoti nozīmīgs rīks ES dabas aizsardzības politikas ieviešanai, tomēr to ieviešana ir nepietiekama. Uz Dabas Direktīvu ieviešanas nepietiekamību norāda arī dati no ziņojuma par Dabas stāvokli Eiropā par ko LDF ziņoja šī gada maijā. 

Ekspertu sagatavotais ziņojums, kas apkopo sākotnējos secinājumus no Direktīvu novērtējuma procesa uzsver, ka Dabas Direktīvu ieviešanu būtiski ietekmē finansējuma pieejamība, integrācija citu nozaru politikā, kā arī politiskais atbalsts un sabiedrības izpratne.

Ziņojums arī norāda uz nozīmīgu ieguvumu tautsaimniecībai, ko sniegusi direktīvu ieviešana. Ekosistēmu pakalpojumi, ko nodrošina ES nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkls Natura 2000 novērtēti 200-300 miljardu apjomā katru gadu. Novērtēts, ka Natura 2000 vietas ES piesaistījušas tādu tūrisma un rekreācijas izdevumu apjomu kas novērtēts 50-85 miljardu eiro vērtībā gadā. Ziņojumā uzsvērts, ka Direktīvu neieviešanas gadījumā notiktu pakāpeniska teritoriju un sugu izzušana, kas veicinātu to nodrošināto ekosistēmu pakalpojumu izzušanu. Ir novērtēts, ka pat tikai 1% ekosistēmu pakalpojumu zaudējums rezultētos apmēram 2-3 miljardu eiro zaudējumā katru gadu. Kā jau iepriekš ziņojām, interneta vidē organizētā kampaņa ar nosaukumu “Dabas trauksme / Nature alert”. tika organizēta laikā no šī gada maija līdz jūlijam, ļaujot 28 ES dalībvalstu pilsoņiem piedalīties Eiropas Komisijas rīkotajā publiskajā konsultācijā un tādējādi paust savu atbalstu prasībai saglabāt dabas vērtību aizsardzību nodrošinošo likumdošanu. Akcija noslēdzās ar rekordlielu skaitu eiropiešu, kas atbalstīja Dabas direktīvu saglabāšanu, par to parakstījās vairāk nekā pus miljons cilvēku.
 
26. oktobrī deviņu valstu vides ministri nosūtījuši atklātu vēstuli EK vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisāram Karmenu Vellam, norādot uz Dabas Direktīvu nozīmi un aicinot saglabāt tās, kā arī fokusēties uz Dabas direktīvu pienācīgu ieviešanu. Vēstuli parakstījuši Vācijas, Horvātijas, Francijas, Itālijas, Luksemburgas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas un Spānijas vides ministri.
 
Latvijas Dabas fonda pārstāve Inga Račinska komentē: “ES Dabas Direktīvas ir dabas aizsardzības stūrakmens. Šo deviņu valstu vides ministri to apzinās, un nebaidās parakstīties par Direktīvu saglabāšanu. Es ceru, ka arī Baltijas vides ministri saprot to, ka Dabas direktīvas ir nepieciešamas visiem – gan dabai, gan sabiedrībai, gan tautsaimniecībai. Domāt savādāk nozīmē paļauties īstermiņa vajadzību apmierināšanai, ignorējot nākotnes vajadzības”.
 
Konference būs skatāma arī tiešraidē šeit.
 
 
 
Projekts tiek īstenots ar EEZ finanšu instrumenta 2009-2014 atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.