Īsfilma par 2015.gada ligzdošanas sezonu lielā dumpja lizgdā Engures ezerā

04.03.2016

2015. gadā Latvijas Dabas fonds ar tiešraides kamerām aprīkoja vairākas aizsargājamo putnu ligzdas – melnā stārķa, jūras ērgļa, zivjērgļa, vistu vanaga un lielā dumpja. Ar tiešraides kameru aprīkotā lielā dumpja (Botaurus stellaris) ligzda atradās niedrājā Engures ezerā. Ligzda pirmo reizi atrasta 2015. gada 24. aprīlī, kad tajā jau bija iedētas trīs olas, pēc dažām dienām tika izdēta vēl viena ola. Pēc ligzdošanas sezonas beigām no visa nofilmētā materiāla Latvijas Dabas fonds sagatavoja īsfilma par ligzdā notiekumiem ligzdā.

Tiešraide no lielā dumpja ligzdas Engures ezerā tika uzsākta 14. maijā un turpinājās līdz 30. jūnijam. Visas četras olas ligzdā tika sekmīgi izperētas: pirmais cālis izšķīlās 15. maija vakarā, otrais – 16. maijā, trešais – 18. maijā, bet jaunākais – 20. maijā.

Vēlāk perējums piedzīvoja daļēju ligzdas postījumu. 21.maijā ap 14:32 no ligzdas pazuda divi dumpēni. Diemžēl tieši tajā brīdī tiešraides kameras darbībā bija pārrāvums un nepārprotamu liecību par notikušo nav. Par ticamāko iespēju cāļu pazušanai var uzskatīt niedru lijas uzbrukumu.

Kamēr mazuļi bija mazi, māte, lai pabarotu mazuļus, itin sekmīgi medīja mazas zivtiņas turpat ligzdas apkārtnē – bieži vien nemaz neizkāpjot no ligzdas. Dumpēniem kļūstot vecākiem, māte arvien ilgāku laiku pavadīja ārpus ligzdas. Sākotnēji prombūtnes bija īsas un retas, bet, cāļiem pieaugot, māte arvien retāk parādījās ligzdā. 5. jūnijā no rīta viens no dumpēniem atstāja ligzdu un veica nelielu pirmo pastaigu turpat ligzdas apkārtnē. Tā bija nepārprotama liecība, ka mazuļi jau sāk iepazīt patstāvīgās dzīves pirmos soļus.

14. jūnija rīts (plkst. 8:31) bija tā diena, kad dumpēni pēdējo reizi redzēti ligzdā. Pēc ligzdas atstāšanas tie šajā dienā vairs neatgriezās, kā arī vairs nenakšņoja ligzdā.

Tiešraides kameras darbību izveidot palīdzēja Jānis Ķuze. Jānis Rudzītis no SIA „Rewind” nodrošināja sistēmas konfigurēšanu un uzturēšanu. Datu pārraides risinājumi tika veidoti sadarbībā ar SIA „Latvijas Mobilais Telefons” un SIA „Mikrotik”. Serveri nodrošināja EENET Igaunijā. Novērošanas sistēmu pie šīs ligzdas palīdzēja izvietot arī Māris Maskalāns un Zane Kuriloviča.

Tiešraides kameras darbību nodrošināja Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Engures ezera dabas parka fondu projekta “Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” COASTLAKE LIFE12 NAT/LV/000118 ietvaros.

Projektu  “Lielā dumpja biotopa atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” (LIFE COASTLAKE) finansiāli atbalsta Eiropas Komisijas LIFE+ programma un līdzfinansē Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF).

Foto: J.Jansons.