Izdotas brošūras par lielo dumpi, Papes un Engures ezeru

23.02.2016
Šī gada sākumā Latvijas Dabas fonds ir izdevis trīs brošūras par lielajam dumpim piemērotu biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros – Papes un Engures ezerā. Brošūras izdotas projekta „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.
 
Brošūrās raksturots lielais dumpis, tā populācija Latvijā, skaidrotas putnam nepieciešamās dzīvotnes iezīmes. Materiālā par Papi sīkāk skaidrota Papes ezera veidošanās, tajā noritošie ekoloģiskie procesi un nepieciešamā apsaimniekošana, savukārt brošūrā par Engures ezeru sīkāk stāstīts par procesiem un dabas daudzveidību Engures ezerā.
 
Brošūras elektroniski gan latviešu, gan angļu valodā lejupielādējamas te:
 
Šie informatīvie materiāli drukātā veidā pieejami Latvijas Dabas fondā, Pasaules Dabas fondā, Engures un Papes apkārtnes tūrisma informācijas centros.