Notikusi projekta LIFE COASTLAKE 2. uzraudzības grupas sanāksme

28.09.2016
2016. gada 27. septembrī pie Engures ezera notika projekta LIFE COASTLAKE 2. uzraudzības grupas sanāksme. Sanāksmes laikā Latvijas Dabas fonda pārstāvis, projekta tehniskais eksperts Jānis Reihmanis Uzraudzības grupu informēja par paveiktajiem, uzsāktajiem un projekta noslēguma gadā plānotajiem darbiem lielā dumpja biotopu atjaunošanai Engures un Papes ezerā. Projekta partneri - Engures ezera dabas parka fonda pārstāvis Roberts Šiliņš un Pasaules Dabas fonda pārstāvis Ints Mednis iepazīstināja ar biotopu atjaunošanas darbiem, kas veikti projekta ietvaros abās teritorijās.
 

COASTLAKE 2. uzraudzības grupas sanāksme Engures ezera dabas parkā
 
Savukārt par projekta ietvaros īstenotajām un plānotajām sabiedrības iesaistes un izglītības aktivitātēm pastāstīja LIFE COASTLAKE komunikāciju speciāliste Nora Rustanoviča. Pēc sanāksmes Uzraudzības grupas dalībniekiem bija iespēja apskatīt dabā atjaunotos biotopus Engures ezerā.
 
 
 
LIFE COASTLAKE Uzraudzības grupā, kas veic projekta sabiedrisko uzraudzību, deleģēti pārstāvji no institūcijām un organizācijām, kas iesaistītas un ieinteresētas projekta īstenošanā: LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorija, Rucavas novada dome, Engures novada dome, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departaments.