Izveidoti divi noteicēji par niedrājos dzīvojošām putnu sugām un ezeru krastmalu augiem

28.07.2016

Aicinām iepazīties ar diviem noteicējiem, kas palīdzēs atpazīt niedrājos dzīvojošos putnus un ezeru krastmalās augošos augus. Abi noteicēji elektroniskā formātā pieejami šeit:

  • Niedrājos dzīvojošo putnu noteicējs – iekļauti tikai paši tipiskākie niedrājos dzīvojošie putni (10 sugas), katrai sugai norādītas pazīmes, uzvedība, balss, līdzīgās sugas un dzīvesveids;
  • Ezeru krastmalu augu noteicējs - iekļautas 40 biežāk sastopamās sugas, sniegta informācija par augu izskatu, izplatību un biotopu, kā arī uzrādītas pazīmes, ar ko tās atšķiras no citām līdzīgām sugām, ja tādas ir.

Latvijas Dabas fonds niedrājus ir atzinis par 2016. gada dzīvotni. Tā ir nozīmīga dzīves vieta bezmugurkaulniekiem, zivīm un īpaši putniem. Ir putnu sugas, kas dzīvo tikai niedrājos. Niedres Latvijā ir plaši izplatītas, taču nebūt ne visur tās ir vienādi piemērotas niedrāju sugu dzīvei. Daudzām niedrājos ligzdojošo putnu sugām ir svarīga mozaīka, kurā niedrāji mijas ar atklāta ūdens platībām.

Savukārt augu daudzveidība niedrājos parasti ir maza. Niedre ir ļoti agresīvs augs, kas ilgi saglabā dīgtspēju – tāpēc, nokļuvusi augšanai labvēlīgā teritorijā, pilnībā izspiež citus augus un nereti veido monodominantas audzes. Tajās atradīsim tikai dažas augu sugas – meldrus, grīšļus vai kādas citas mazprasīgas sugas. Vietās, kur niedres neveido blīvas audzes, ezeru krastmalās un piekraste joslās sastopama gana liela sugu daudzveidība.

Noteicēji izdoti projekta „Lielā dumpja biotopu atjaunošana divos piekrastes ezeros Latvijā” LIFE12 NAT/LV/000118 COASTLAKE ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.